“ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရတာ အခက္ဆံုး” ဟု မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ

0
147

ဧၿပီ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရတာ အခက္ခဲဆံုးပါဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ က ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနသည့္ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ကားမ်ား စည္းစနစ္က်ေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ အေရးယူမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရတာ အခက္ခဲဆံုးပါ ။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ က်င့္ဝတ္ကိုလည္း ထိန္းရတာခက္ေပမယ့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းေပးပါတယ္။ ျပည္သူေတြစည္းကမ္းရွိဖို႔က အေရးႀကီးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနေသာ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ တင္ေဆာင္ေသာကားမ်ား စည္းကမ္းႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနေသာ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ တင္ေဆာင္ေသာကားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေလးခ်ိန္ထက္ပိုလြန္တင္ေဆာင္ျခင္း ၊ ေက်ာက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူရာ၌ ဒဏ္ေၾကးေငြ နည္းေနသည့္အတြက္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ တတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဒဏ္ေၾကး ပိုတက္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္အခါထည့္သြင္းေရးဆြဲလိုေၾကာင္း ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ယာဥ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမွင့္ မွသာ မသမာေသာလုပ္ရပ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

ဧၿပီ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရတာ အခက္ခဲဆံုးပါဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ က ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနသည့္ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ကားမ်ား စည္းစနစ္က်ေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ အေရးယူမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရတာ အခက္ခဲဆံုးပါ ။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ က်င့္ဝတ္ကိုလည္း ထိန္းရတာခက္ေပမယ့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းေပးပါတယ္။ ျပည္သူေတြစည္းကမ္းရွိဖို႔က အေရးႀကီးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနေသာ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ တင္ေဆာင္ေသာကားမ်ား စည္းကမ္းႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေမာင္းႏွင္ေနေသာ အုတ္၊ ထံုး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ တင္ေဆာင္ေသာကားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေလးခ်ိန္ထက္ပိုလြန္တင္ေဆာင္ျခင္း ၊ ေက်ာက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူရာ၌ ဒဏ္ေၾကးေငြ နည္းေနသည့္အတြက္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ တတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဒဏ္ေၾကး ပိုတက္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္အခါထည့္သြင္းေရးဆြဲလိုေၾကာင္း ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ယာဥ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမွင့္ မွသာ မသမာေသာလုပ္ရပ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲလြင္ က ေျပာသည္ ။

Leave a Reply