၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရန္ကုန္အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္မ႑ပ္ႀကီး ၁၃ ခုနဲ႔ မ႑ပ္အလတ္ ၁၅ ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထား

0
68

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရန္ကုန္အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြက္ ျပည္လမ္းႏွင့္တျခားလမ္းမမ်ားမွာ မ႑ပ္ႀကီး ၁၃ ခုနဲ႔ မ႑ပ္အလတ္ ၁၅ ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ႏွင့္စတုဒီသာမ႑ပ္ေတြဟာ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပုိမ်ားလာေတာ့မွာဟုသိရွိရသည္။

Photo : Ye Myo Khant / MPA

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရန္ကုန္အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြက္ ျပည္လမ္းႏွင့္တျခားလမ္းမမ်ားမွာ မ႑ပ္ႀကီး ၁၃ ခုနဲ႔ မ႑ပ္အလတ္ ၁၅ ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ႏွင့္စတုဒီသာမ႑ပ္ေတြဟာ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပုိမ်ားလာေတာ့မွာဟုသိရွိရသည္။

Photo : Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply