ဦးေရႊမန္းပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အဓိကထား ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

0
56

ဧၿပီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တိုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

“ပါတီ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မႈနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိပဲ အဓိကထားၿပီးစဥ္းစားပါတယ္။ ျပည္နယ္ကုိေတာ႔ အဓိက ထားၿပီးမစဥ္းစားပါဘူး။ ျပည္နယ္ကုိေတာ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိပဲ ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းက ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိသည္ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ႔ သည္႔ ကိစၥရပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ ပါတီသည္ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သုိ႔ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါတီကုိ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠဌ အေနျဖင္႔ ဦးဘုန္းေဆြမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနစ္တည္ေဆာက္ေရး ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုညီညႊတ္ေရး အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ပါတီ၏ အလံသည္ ၆ ေထာင့္ၾကယ္ပံျဖစ္ၿပီး ၾကယ္၏အေရာင္သည္ အနီေရာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဧၿပီ ၈
ယဥ္ေကႏြယ္

ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တိုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

“ပါတီ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မႈနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိပဲ အဓိကထားၿပီးစဥ္းစားပါတယ္။ ျပည္နယ္ကုိေတာ႔ အဓိက ထားၿပီးမစဥ္းစားပါဘူး။ ျပည္နယ္ကုိေတာ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိပဲ ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းက ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိသည္ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ႔ သည္႔ ကိစၥရပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ ပါတီသည္ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သုိ႔ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါတီကုိ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠဌ အေနျဖင္႔ ဦးဘုန္းေဆြမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနစ္တည္ေဆာက္ေရး ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုညီညႊတ္ေရး အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ပါတီ၏ အလံသည္ ၆ ေထာင့္ၾကယ္ပံျဖစ္ၿပီး ၾကယ္၏အေရာင္သည္ အနီေရာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply