ဘုရားကဲ့သို႔ တုပဝတ္ဆင္သူအား အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ အတုျဖစ္သည္ဟု သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာ

0
27

ဧၿပီ ၈
ေက်ာ္သူျမင့္

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကဲ့သို႔ တုပဝတ္ဆင္ကာ သာသနာေတာ္ညိွဳး ႏြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအား ထိန္းသိမ္းအေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္း ၾကားစာသည္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္စာမဟုတ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

“ဒီစာက အတုႀကီးပါကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး”ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္(လူမႈကြန္ရက္အ မည္-Saw Seven) သည္ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဘုရားကဲ့သို႔ တုပဝတ္ဆင္ကာ သာ သနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္ၾကားစာရရွိခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ(၁၇၇-သာ/ညိွဳး) အရ အမႈစဲြ တင္ပို႔စဲြဆိုႏိုင္ေရး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျပည္ထဲဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ကို ဧၿပီ ၆ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါစာသည္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပဲ Saw Seven အ ေကာင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈရွိ/မရွိ ရွာေဖြအတည္ျပဳႏိုင္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ျပန္လည္ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ျငင္းဆိုထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ကိစၥေတြကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးပါ မယ္”ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ဧၿပီ ၈ 
ေက်ာ္သူျမင့္

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကဲ့သို႔ တုပဝတ္ဆင္ကာ သာသနာေတာ္ညိွဳး ႏြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအား ထိန္းသိမ္းအေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္း ၾကားစာသည္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္စာမဟုတ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

“ဒီစာက အတုႀကီးပါကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး”ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္(လူမႈကြန္ရက္အ မည္-Saw Seven) သည္ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဘုရားကဲ့သို႔ တုပဝတ္ဆင္ကာ သာ သနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္ၾကားစာရရွိခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ(၁၇၇-သာ/ညိွဳး) အရ အမႈစဲြ တင္ပို႔စဲြဆိုႏိုင္ေရး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျပည္ထဲဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ကို ဧၿပီ ၆ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါစာသည္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပဲ Saw Seven အ ေကာင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈရွိ/မရွိ ရွာေဖြအတည္ျပဳႏိုင္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ျပန္လည္ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ျငင္းဆိုထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ကိစၥေတြကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးပါ မယ္”ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ဆိုသည္။

Leave a Reply