အလွဴေငြေကာက္ခံမႈကို တားဆီးပါက စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အစိုးရကအျပည့္အဝတာဝန္ယူေပးရမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

0
105

ဧၿပီ ၇
ညိုမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါတားဆီးမႈမ်ိဳးက ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အလွဴေငြေကာက္ခံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ဖုိ႔လိုအပ္ၿပီး ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီမွ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္္ျပန္လိုက္သည္။

“အလွဴေငြေကာက္ခံေနတဲ့ အဖြဲဲ႔ကို မေန႔ကတားဆီးတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒုကၡသည္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို အလွဴေငြေကာက္ခံၿပီးေတာ့ ေကၽြးေမြးလာခဲ့တာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ။ အလွဴေငြမေကာက္ရဘူးဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲ့ဒီလူေတြအတြက္ကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးသန္းထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္မ်ားျပားလာေနၿပီး ဆက္လက္၍လည္း တိုးပြားလာႏုိင္သည့္အေျခအေနရွိေနကာ ယခုကဲ့သို႔တားဆီးမႈမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

“အလွဴမခံရရင္ မခံရဘူးလို႔ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ဖို႔လိုအပ္တယ္။ မထုတ္ျပန္ရင္ေတာ့ ေကာက္ခံေနမွာပဲ။ ထုတ္ျပန္လို႔ရွိရင္လည္း တာဝန္ယူဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ အခုလုပ္ရပ္က အလွဴေငြေကာက္ေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို စိုးရိမ္မႈေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္တာနဲ႔တူတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလွဴရွင္ေတြကိုလည္း တြန္႔ဆုပ္သြားေအာင္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္ေဘးေရွင္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို သြားၿပီးေတာ့ ထိခိုက္ပါတယ္။”ဟုဦးသန္းထြန္းကျပာသည္။

ယင္းသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား အကူညီေပးေရးအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံမႈကို တားဆီးသည့္လုပ္ရပ္မွာ ဘာသာေရးအရ လက္မခံႏုိင္သည့္လုပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒအရလည္း မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဧၿပီ ၇
ညိုမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါတားဆီးမႈမ်ိဳးက ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အလွဴေငြေကာက္ခံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ဖုိ႔လိုအပ္ၿပီး ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီမွ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္္ျပန္လိုက္သည္။

“အလွဴေငြေကာက္ခံေနတဲ့ အဖြဲဲ႔ကို မေန႔ကတားဆီးတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒုကၡသည္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို အလွဴေငြေကာက္ခံၿပီးေတာ့ ေကၽြးေမြးလာခဲ့တာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ။ အလွဴေငြမေကာက္ရဘူးဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲ့ဒီလူေတြအတြက္ကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးသန္းထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္မ်ားျပားလာေနၿပီး ဆက္လက္၍လည္း တိုးပြားလာႏုိင္သည့္အေျခအေနရွိေနကာ ယခုကဲ့သို႔တားဆီးမႈမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

“အလွဴမခံရရင္ မခံရဘူးလို႔ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ဖို႔လိုအပ္တယ္။ မထုတ္ျပန္ရင္ေတာ့ ေကာက္ခံေနမွာပဲ။ ထုတ္ျပန္လို႔ရွိရင္လည္း တာဝန္ယူဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ အခုလုပ္ရပ္က အလွဴေငြေကာက္ေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို စိုးရိမ္မႈေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္တာနဲ႔တူတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလွဴရွင္ေတြကိုလည္း တြန္႔ဆုပ္သြားေအာင္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္ေဘးေရွင္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို သြားၿပီးေတာ့ ထိခိုက္ပါတယ္။”ဟုဦးသန္းထြန္းကျပာသည္။

ယင္းသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား အကူညီေပးေရးအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံမႈကို တားဆီးသည့္လုပ္ရပ္မွာ ဘာသာေရးအရ လက္မခံႏုိင္သည့္လုပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒအရလည္း မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Leave a Reply