ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔အား အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕

0
122

ဧၿပီ ၇
ညိဳမႈိင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစးမႈ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးအား အင္စိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ မေန႔ကညေနပိုင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ခံလိုက္ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြားေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

“မေန႔ကညေနပိုင္းမွာေျပာင္းသြားတယ္လို႔ ေထာင္ကေျပာလို႔သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေတြကို အသိမေပးခဲ့ဘူး။ သတင္းၾကားလို႔ လိုက္လာေတာ့မွသိရတာ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းသြားၿပီ။ အင္းစိန္ေထာင္ကို ယူသြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။” ဟု ေဝဟင္ေအာင္၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအား မေန႔ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရးမွ သီးသန္႔ေလယာဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိသားစုမ်ားအားအသိမေပးခဲ့ျခင္းမွာ ဥပေဒနည္းလမ္းမက်သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုမ်ားကေျပာသည္။

“အခုလို ခိုးေၾကာင္းခိုးဝွက္ယူသြားတာျဖစ္တယ္။ အမွန္ဆိုရင္ သူတုိ႔က မိသားစုေတြကို အေၾကာင္းၾကားအသိေပးခဲ့ရမွာပါ။ ဘယ္သူ႔မွလည္းမေျပာခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ဒါဟာ နည္းလမ္းမက်ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။”ဟု ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

ယခုလုပ္ရပ္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔အေျခအေနရွိေနသည္ကို မနက္ျဖန္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရွိၿပီးမွ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

ဧၿပီ ၇
ညိဳမႈိင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစးမႈ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးအား အင္စိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ မေန႔ကညေနပိုင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ခံလိုက္ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြားေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

“မေန႔ကညေနပိုင္းမွာေျပာင္းသြားတယ္လို႔ ေထာင္ကေျပာလို႔သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေတြကို အသိမေပးခဲ့ဘူး။ သတင္းၾကားလို႔ လိုက္လာေတာ့မွသိရတာ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းသြားၿပီ။ အင္းစိန္ေထာင္ကို ယူသြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။” ဟု ေဝဟင္ေအာင္၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအား မေန႔ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရးမွ သီးသန္႔ေလယာဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိသားစုမ်ားအားအသိမေပးခဲ့ျခင္းမွာ ဥပေဒနည္းလမ္းမက်သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုမ်ားကေျပာသည္။

“အခုလို ခိုးေၾကာင္းခိုးဝွက္ယူသြားတာျဖစ္တယ္။ အမွန္ဆိုရင္ သူတုိ႔က မိသားစုေတြကို အေၾကာင္းၾကားအသိေပးခဲ့ရမွာပါ။ ဘယ္သူ႔မွလည္းမေျပာခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ဒါဟာ နည္းလမ္းမက်ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။”ဟု ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

ယခုလုပ္ရပ္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔အေျခအေနရွိေနသည္ကို မနက္ျဖန္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရွိၿပီးမွ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply