ျမန္မာ – ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္းစုိက္ပ်ဳိးပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္

0
185

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈
 
 
ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္းစုိက္ပ်ဳိးပြဲေတာ္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 1) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
 
 
“ခ်ယ္ရီပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွီးမႈနဲ႔ နားလည္မႈကုိ ျမင္႔တင္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ခရီးသြား ဧည္႔သည္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေနျပည္ ေတာ္ကုိ ပုိမုိလာေရာက္လည္ပတ္လာေစဖုိ႔၊ ျမန္ႏုိင္ငံကုိ ကမာၻ႔ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျမွင္႔တင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။
 
 
 
ခ်ယ္ရီပန္းပင္မ်ားကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပြင္႔ဖူးမည္႔ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားဧည္႔သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ျမင္႔မားလာေစေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား/ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္လာေစရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
“ဆာကူရာပန္းပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လွပေစတဲ႔အျပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း တစိတ္တစ္ပုိင္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ ပါတယ္။ ဆာကူရာလုိ႔ေခၚတဲ႔ ခ်ယ္ရီပင္ေတြမ်ားမ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင္႔ ဒီစုိက္ပ်ဳိးထားတဲ႔ အပင္ေတြပြင့္ဖူးလာရင္ အင္မတန္မွ လွပမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပုိမုိလာေရာက္လည္ပတ္ၾကမယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပုိမုိပူးေပါင္းလုပ္လာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာသည္။
 
 
 
ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင္႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခ်ယ္ရီ ပန္းပင္ေပါင္း ၁၀၀၀ စုိက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ခ်ယ္ရီပင္ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ဇ၀နလမ္း၊ ဗုိလ္ရႈသဘင္ အေဆာက္အဦး အနီး (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ပထမအႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ၾကသည္။
 
 
ယခု စုိက္ပ်ဳိးသည္႔ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၌ အပင္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
 
ယဥ္ေကႏြယ္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈
 
 
ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္းစုိက္ပ်ဳိးပြဲေတာ္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ (MICC 1) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
 
 
“ခ်ယ္ရီပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွီးမႈနဲ႔ နားလည္မႈကုိ ျမင္႔တင္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ခရီးသြား ဧည္႔သည္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေနျပည္ ေတာ္ကုိ ပုိမုိလာေရာက္လည္ပတ္လာေစဖုိ႔၊ ျမန္ႏုိင္ငံကုိ ကမာၻ႔ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျမွင္႔တင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။
 
 
 
ခ်ယ္ရီပန္းပင္မ်ားကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပြင္႔ဖူးမည္႔ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားဧည္႔သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ျမင္႔မားလာေစေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား/ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္လာေစရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
“ဆာကူရာပန္းပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လွပေစတဲ႔အျပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း တစိတ္တစ္ပုိင္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ ပါတယ္။ ဆာကူရာလုိ႔ေခၚတဲ႔ ခ်ယ္ရီပင္ေတြမ်ားမ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင္႔ ဒီစုိက္ပ်ဳိးထားတဲ႔ အပင္ေတြပြင့္ဖူးလာရင္ အင္မတန္မွ လွပမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပုိမုိလာေရာက္လည္ပတ္ၾကမယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပုိမုိပူးေပါင္းလုပ္လာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာသည္။
 
 
 
ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင္႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခ်ယ္ရီ ပန္းပင္ေပါင္း ၁၀၀၀ စုိက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ခ်ယ္ရီပင္ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ဇ၀နလမ္း၊ ဗုိလ္ရႈသဘင္ အေဆာက္အဦး အနီး (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ပထမအႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ၾကသည္။
 
 
ယခု စုိက္ပ်ဳိးသည္႔ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၌ အပင္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
 
ယဥ္ေကႏြယ္

 

Leave a Reply