ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ရွည္ေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးအား တပ္သား ၁ ဦးက ကာယိေႁႏၵ ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေန

0
63

ဧၿပီ ၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ရွည္ေက်းရြာ၌ ဧၿပီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ တပ္မေတာ္သားစစ္သည္ ၁ ဦးက အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးအား ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျပင္ရွည္ေက်းရြာအနီး ၾကက္ဟင္းခါးၿခံ၌ ေဒၚခိုင္ေစာရီ(၄၀ႏွစ္) သည္ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဧၿပီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ အဆုိပါေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္မွ တပ္သားစုိင္းစုိးျမင့္ ဆုိသူေရာက္ရွိလာၿပီး ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ သားျဖစ္သူမွ သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ ရြာသားမ်ားက စစ္သည္အား ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းၾကားအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္ေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ စစ္သည္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ဘက္အခ်ဳပ္၌ထားရွိကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတင္းဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၉
ပဥၥမလိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ရွည္ေက်းရြာ၌ ဧၿပီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ တပ္မေတာ္သားစစ္သည္ ၁ ဦးက အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးအား ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျပင္ရွည္ေက်းရြာအနီး ၾကက္ဟင္းခါးၿခံ၌ ေဒၚခိုင္ေစာရီ(၄၀ႏွစ္) သည္ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဧၿပီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ အဆုိပါေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္မွ တပ္သားစုိင္းစုိးျမင့္ ဆုိသူေရာက္ရွိလာၿပီး ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ သားျဖစ္သူမွ သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ ရြာသားမ်ားက စစ္သည္အား ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းၾကားအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္ေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ စစ္သည္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ဘက္အခ်ဳပ္၌ထားရွိကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတင္းဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply