ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤါလီတစ္သန္းကိုလက္ခံထားတဲ့ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ရက္ေရာမႈကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးခ်ီးက်ဴး

0
26

ဧၿပီ ၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ဒုကၡသည္တစ္သန္းေက်ာ္ကိုဆက္ၿပီးလက္ခံထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရက္ေရာမႈကို အေမရိကန္က ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီ ၈ ရက္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ ပြန္ပီယိုနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဗၺဒူ မိုမန္တို႔ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာေတြ႔ဆံုစဥ္မွာေျပာတာပါ။

အဲဒီေဆြးေႏြးမႈကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ ေမာ္ဂန္ ေအာ္တာဂတ္စ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွစ္ေယာက္က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈတု႔ံျပန္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ဒုကၡသည္တစ္သန္းကို ဆက္ၿပီးလက္ခံထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ရဲ႕ ရက္ေရာမႈကို ပြန္ပီယိုကခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ လက္ခံတဲ့အသိုက္အ၀န္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေထာက္အပံ့တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ေနသလဲဆိုတာအေလးအနက္ေျပာခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ေျပးလာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔အေျခအေနေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)အၾကပ္အတည္းကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ တာ၀န္႐ွိေနတာက ဒုကၡသည္ေတြစိတ္ဆႏၵ႐ွိ႐ွိနဲ႔ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနေတြဖန္တီးေပးရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုေနတယ္လို႔ ပြန္ပီယုိက အသားေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က အဓိကမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ႐ွိမႈနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြက အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ပြန္ပီယိုက အေလးအနက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Source-Dhaka Tribune

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo- US State Department

ဧၿပီ ၉
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ဒုကၡသည္တစ္သန္းေက်ာ္ကိုဆက္ၿပီးလက္ခံထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရက္ေရာမႈကို အေမရိကန္က ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီ ၈ ရက္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ ပြန္ပီယိုနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဗၺဒူ မိုမန္တို႔ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာေတြ႔ဆံုစဥ္မွာေျပာတာပါ။

အဲဒီေဆြးေႏြးမႈကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ ေမာ္ဂန္ ေအာ္တာဂတ္စ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွစ္ေယာက္က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈတု႔ံျပန္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)ဒုကၡသည္တစ္သန္းကို ဆက္ၿပီးလက္ခံထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ရဲ႕ ရက္ေရာမႈကို ပြန္ပီယိုကခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ လက္ခံတဲ့အသိုက္အ၀န္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေထာက္အပံ့တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ေနသလဲဆိုတာအေလးအနက္ေျပာခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံက ထြက္ေျပးလာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔အေျခအေနေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား)အၾကပ္အတည္းကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ တာ၀န္႐ွိေနတာက ဒုကၡသည္ေတြစိတ္ဆႏၵ႐ွိ႐ွိနဲ႔ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနေတြဖန္တီးေပးရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မွီခိုေနတယ္လို႔ ပြန္ပီယုိက အသားေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က အဓိကမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ႐ွိမႈနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းေတြက အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ပြန္ပီယိုက အေလးအနက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Source-Dhaka Tribune

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo- US State Department

Leave a Reply