ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔အား ေဝးလံသည့္ေထာင္မ်ားသို႔ ထပ္မံပို႔ေဆာင္မည္ကို မိသားစုမ်ားစိုးရိမ္

0
173

ဧၿပီ ၉
ညိဳမိႈင္း

ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိိ႔ႏွစ္ဦးအား ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအား မိသားစုမ်ားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ အခက္အခဲရွိမည့္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ပို႔ဆာင္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ကို ေျပာင္းပစ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ကေျပာင္းသြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စိတ္ပူတာက ေဝးတဲ့ေနရာေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္မွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ မိသားစုေတြအေနနဲ႔လည္း သြားေတြ႔ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္မွာေပါ့။”ဟု စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ အစ္ကိုေတာ္စပ္သူ ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ကို ေထာင္ေျပာင္းစဥ္က မိသားစုဝင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးသည့္အတြက္ မေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ သတင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဘယ္ေထာင္ကိုေျပာင္းသြား မွန္းမသိဘူး။ ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ေတာ့သိရတယ္။ အသိလည္းမေပးခဲဲ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ အင္းစိန္ကိုေျပာင္းသြား တယ္ဆိုတာကို သတင္းရတယ္။ ၇ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြျဖစ္ေနေတာ့ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။”ဟု ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)တုိ႔ျဖင့္ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးမွ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၉
ညိဳမိႈင္း

ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိိ႔ႏွစ္ဦးအား ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအား မိသားစုမ်ားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ အခက္အခဲရွိမည့္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ပို႔ဆာင္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားကေျပာသည္။

“အခုေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ကို ေျပာင္းပစ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ကေျပာင္းသြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စိတ္ပူတာက ေဝးတဲ့ေနရာေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္မွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ မိသားစုေတြအေနနဲ႔လည္း သြားေတြ႔ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္မွာေပါ့။”ဟု စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္၏ အစ္ကိုေတာ္စပ္သူ ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ကို ေထာင္ေျပာင္းစဥ္က မိသားစုဝင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးသည့္အတြက္ မေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေထာင္ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ သတင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ဘယ္ေထာင္ကိုေျပာင္းသြား မွန္းမသိဘူး။ ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ေတာ့သိရတယ္။ အသိလည္းမေပးခဲဲ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ အင္းစိန္ကိုေျပာင္းသြား တယ္ဆိုတာကို သတင္းရတယ္။ ၇ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြျဖစ္ေနေတာ့ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။”ဟု ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)တုိ႔ျဖင့္ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးမွ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ စီခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply