ျမန္မာကတင္ပို႔တဲ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို အႏၱရာယ္႐ွိတယ္လို႔ဆိုၿပီး အိုင္ဗရီကို႔စ္ဖ်က္ဆီး

0
113

ဧၿပီ ၁၈
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

လူေတြစားလို႔မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ေၾကညာထားတဲ့ဆန္ေတြကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏုိင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြက ဗုဒၶဟူးေန႔မွာဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆန္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တင္ပို႔လာတဲ့ဆန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အဆိုအရေတာ့ အဲဒီဆန္ေတြကို ဂါနာ၊ ဂီနီယာနဲ႔ တိုဂိုႏိုင္ငံတို႔ကလည္း အဲဒီဆန္ေတြကို အရည္အေသြးကိစၥေၾကာင့္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေနာက္အာဖရိကကမ္း႐ိုတန္းတစ္ေလွ်ာက္က ေနရာေတြမွာလည္း ၀င္ခြင့္ျငင္းဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီဆန္ေတြကို အိုင္ဗရီကို႔စ္က လက္ခံခဲ့ၿပီး အဘစ္ဂ်န္ၿမိဳ႕မွာ ကုန္ေတြခ်ခဲ့ပါတယ္။

အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ရာမွာေတာ့ အဲဒီကုန္ေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ေတြ႔႐ွိခဲ့တာပါ။

အာဖရိကတိုက္မွာ ဆန္က အဓိကစားကုန္ျဖစ္လာေပမဲ့ ေဒသတြင္းလယ္သမားေတြက လိုအပ္ခ်က္အၿမဲျပေနတဲ့ေစ်းကြက္အတြက္ မထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္လို႔ ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ဆန္ေတြကို မွီခိုေနရပါတယ္။
အေနာက္အာဖရိကကမ္း႐ိုးတန္းကႏုိင္ငံေတြက သြင္းကုန္ေတြအတြက္ အဓိကၾကားခံႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအတြက္လည္း ပို႔ေပးၾကပါတယ္။

“ဆန္ဝယ္ယူသည့္Buyerမ်ားသည္ အခ်ိန္မွန္စြာျဖင့္သေဘၤာမွ ကုန္မခ်ႏိုင္ပါက ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္မႈ(long Storage)ျဖစ္ေပၚၿပီး အရည္အေသြးထိခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၄)ႏိုင္ငံအထိကုန္မခ်ႏိုင္ဘဲ
လွည့္ပတ္ေနရသည့္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္မႈlong Storage ျပႆနာပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္ဝယ္သည့္ Buyer အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။”ဆိုၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Source-Africa News

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဧၿပီ ၁၈
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

လူေတြစားလို႔မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ေၾကညာထားတဲ့ဆန္ေတြကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏုိင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြက ဗုဒၶဟူးေန႔မွာဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆန္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တင္ပို႔လာတဲ့ဆန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသတြင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အဆိုအရေတာ့ အဲဒီဆန္ေတြကို ဂါနာ၊ ဂီနီယာနဲ႔ တိုဂိုႏိုင္ငံတို႔ကလည္း အဲဒီဆန္ေတြကို အရည္အေသြးကိစၥေၾကာင့္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေနာက္အာဖရိကကမ္း႐ိုတန္းတစ္ေလွ်ာက္က ေနရာေတြမွာလည္း ၀င္ခြင့္ျငင္းဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီဆန္ေတြကို အိုင္ဗရီကို႔စ္က လက္ခံခဲ့ၿပီး အဘစ္ဂ်န္ၿမိဳ႕မွာ ကုန္ေတြခ်ခဲ့ပါတယ္။

အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ရာမွာေတာ့ အဲဒီကုန္ေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ေတြ႔႐ွိခဲ့တာပါ။

အာဖရိကတိုက္မွာ ဆန္က အဓိကစားကုန္ျဖစ္လာေပမဲ့ ေဒသတြင္းလယ္သမားေတြက လိုအပ္ခ်က္အၿမဲျပေနတဲ့ေစ်းကြက္အတြက္ မထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္လို႔ ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ဆန္ေတြကို မွီခိုေနရပါတယ္။
အေနာက္အာဖရိကကမ္း႐ိုးတန္းကႏုိင္ငံေတြက သြင္းကုန္ေတြအတြက္ အဓိကၾကားခံႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအတြက္လည္း ပို႔ေပးၾကပါတယ္။

“ဆန္ဝယ္ယူသည့္Buyerမ်ားသည္ အခ်ိန္မွန္စြာျဖင့္သေဘၤာမွ ကုန္မခ်ႏိုင္ပါက ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္မႈ(long Storage)ျဖစ္ေပၚၿပီး အရည္အေသြးထိခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၄)ႏိုင္ငံအထိကုန္မခ်ႏိုင္ဘဲ 
လွည့္ပတ္ေနရသည့္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္မႈlong Storage ျပႆနာပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္ဝယ္သည့္ Buyer အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။”ဆိုၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Source-Africa News

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply