ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တာဝန္ခံကို မဟုတ္မမွန္ တရားစြဲဆိုသည့္အတြက္ ႏိုင္လြတ္လံု ျဖင့္အမႈဖြင့္

0
103

ဧၿပီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံကို မဟုတ္မမွန္ တရားစြဲဆိုသည့္အတြက္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံ ဦးဉာဏ္လင္းကို ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ က နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ ။

“ျပည္သူေတြအားလုံးဟဥပေဒရဲ႕အကာကြယ္ကုိခံစားရရွိေစဖို႔နဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကုိယ္တိုင္ ဥပေဒကုိလုိက္နာဖို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပည္သူအေပၚဖိနွိပ္တာမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔အတြက္ အမႈဖြင့္တာပါ ။ မတရားမႈေတြကုိလက္မခံဘူး ဆင္းရဲတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်မ္းသာတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဥပေဒအတိုင္းပဲအေရးယူေစခ်င္တယ္။´´ ဟု အမႈဖြင့္သူ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ က ေျပာသည္ ။

ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အား ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံ ဦးဉာဏ္လင္း က လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ပုဒ္မ – ၄၃၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး (၁၄) ရက္ၾကာ အခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး က တရားေသလႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

ဧၿပီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံကို မဟုတ္မမွန္ တရားစြဲဆိုသည့္အတြက္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံ ဦးဉာဏ္လင္းကို ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ က နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ ။

“ျပည္သူေတြအားလုံးဟဥပေဒရဲ႕အကာကြယ္ကုိခံစားရရွိေစဖို႔နဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကုိယ္တိုင္ ဥပေဒကုိလုိက္နာဖို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပည္သူအေပၚဖိနွိပ္တာမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔အတြက္ အမႈဖြင့္တာပါ ။ မတရားမႈေတြကုိလက္မခံဘူး ဆင္းရဲတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်မ္းသာတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဥပေဒအတိုင္းပဲအေရးယူေစခ်င္တယ္။´´ ဟု အမႈဖြင့္သူ ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ က ေျပာသည္ ။

ေအာင္ၾကည္ျမင့္ (ခ) နႏၵ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အား ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပင္ပတာဝန္ခံ ဦးဉာဏ္လင္း က လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ပုဒ္မ – ၄၃၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး (၁၄) ရက္ၾကာ အခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး က တရားေသလႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply