ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာလံုးကၽြတ္ ေစတီေတာင္သို႔ထြက္ေျပးခိုလႈံ

0
41

ဧၿပီ ၁၉
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာတစ္ရြာလံုးမွာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေစတီေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

အဆိုပါေက်းရြာသားမ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းမွာ ေက်းရြာအနီးဝန္းက်င္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေက်းရြာအနီးသို႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က မနက္ကတည္းကေန ဖံုညိဳလိပ္ဖက္က ထိပ္ထူးေပါက္ေတာင္တန္းဖက္ကို ပစ္ခတ္ေနတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္းမွာတာ့ အဲ့ဒီစံဂိုးေထာင္အုပ္စုဘက္ကို စစ္ေၾကာင္းေတြဝင္လာတယ္။ တစ္ညလံုး ႏြားရံုေတာင္ရြာနားကပစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ေၾကာက္ၿပီးထြက္ေျပးလာခဲ့တာ။ တစ္ရြာလံုးပါပဲ။ မသြားႏုိင္တဲ့ အဘိုးအုိလင္မယားႏွစ္ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ကိုသြားယူမလို႔လုပ္ေနတာ။ အခုပစ္သံေတြၾကားေနရလို႔ မသြားဘဲေစာင့္ေနၾကတာပါ။”ဟု ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

အဆိုပါနယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သြားလာလႈပ္ရွားေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အေျခစိုက္ တပ္စခန္းမ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုပစ္ခတ္ေနသည့္တပ္မွာ မည္သည့္တပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ရြာသားေတြကေတာ့ တစ္ေယာက္မွမရွိေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ရြာသားေတြက အခု ေစတီေတာင္စခန္းကိုေရာက္ေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာက ေတာင္လည္းမရွိဘူး။ ေတာလည္မရွိဘူး။ ေခ်ာင္းေတြပတ္လည္ဝိုင္းထားတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီကိုပဲသြားၾက ပါတယ္။”ဟု ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးေနၾကသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာသားမွာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္လည္သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ထပ္မံထြက္ေျပးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဧၿပီ ၁၉
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာတစ္ရြာလံုးမွာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေစတီေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

အဆိုပါေက်းရြာသားမ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းမွာ ေက်းရြာအနီးဝန္းက်င္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေက်းရြာအနီးသို႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က မနက္ကတည္းကေန ဖံုညိဳလိပ္ဖက္က ထိပ္ထူးေပါက္ေတာင္တန္းဖက္ကို ပစ္ခတ္ေနတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္းမွာတာ့ အဲ့ဒီစံဂိုးေထာင္အုပ္စုဘက္ကို စစ္ေၾကာင္းေတြဝင္လာတယ္။ တစ္ညလံုး ႏြားရံုေတာင္ရြာနားကပစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ေၾကာက္ၿပီးထြက္ေျပးလာခဲ့တာ။ တစ္ရြာလံုးပါပဲ။ မသြားႏုိင္တဲ့ အဘိုးအုိလင္မယားႏွစ္ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ကိုသြားယူမလို႔လုပ္ေနတာ။ အခုပစ္သံေတြၾကားေနရလို႔ မသြားဘဲေစာင့္ေနၾကတာပါ။”ဟု ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

အဆိုပါနယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သြားလာလႈပ္ရွားေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အေျခစိုက္ တပ္စခန္းမ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုပစ္ခတ္ေနသည့္တပ္မွာ မည္သည့္တပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ရြာသားေတြကေတာ့ တစ္ေယာက္မွမရွိေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ရြာသားေတြက အခု ေစတီေတာင္စခန္းကိုေရာက္ေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာက ေတာင္လည္းမရွိဘူး။ ေတာလည္မရွိဘူး။ ေခ်ာင္းေတြပတ္လည္ဝိုင္းထားတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီကိုပဲသြားၾက ပါတယ္။”ဟု ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးေနၾကသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာသားမွာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္လည္သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ထပ္မံထြက္ေျပးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

Leave a Reply