တပ္မေတာ္ စစ္ေရယာဥ္-ဆင္ျဖဴရွင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွ

0
100

ဧၿပီ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႐ွန္တုန္းျပည္နယ္ ၊ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (People’s Liberation Army- PLA Navy) ၏ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ International Fleet Review- IFR အခမ္းအနားႏွင့္ China-ASEAN Joint Maritime Exercise တုိ႔သို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဇဲြဝင္းျမင့္ ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီး အရာ႐ွိ ၁၀ ဦး အပါအဝင္ အရာ႐ွိ ၄၂ ဦး ၊ စစ္သည္ ၁၃၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၇၄ ဦး လိုက္ပါလ်က္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အမွတ္ (၃) ေရတပ္ဆိပ္ခံတံတား (ရန္ကုန္) မွ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းေတာင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။

စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ခ်င္းေတာင္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရမိုင္ေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလး႐ွားနုိင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရျပင္မ်ားႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ မလကၠာေရလက္ၾကား၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား၊ အေ႐ွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဝါတို႔အား ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ေရယာဥ္ေပၚ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ခ်င္းေတာင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ဧၿပီလ (၂၃)ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (People’s Liberation Army- PLA Navy) ၏ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ International Fleet Review- IFR အခမ္းအနားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ (၂၄) ရက္မွ (၂၆) ရက္ထိ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ေလ့လာျခင္း ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္း ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ China-ASEAN Joint Maritime Exercise ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

China-ASEAN Joint Maritime Exercise တြင္ ပုံျပဳေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေရယာဥ္ေပၚ တက္ေရာက္႐ွာေဖြ စီးနင္း သိမ္းပိုက္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ ဆင္းသက္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရလူနာ သယ္ယူေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ကုသမႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : တပ္မေတာ္ (ေရ)

#TheFifthWave

ဧၿပီ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႐ွန္တုန္းျပည္နယ္ ၊ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (People’s Liberation Army- PLA Navy) ၏ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ International Fleet Review- IFR အခမ္းအနားႏွင့္ China-ASEAN Joint Maritime Exercise တုိ႔သို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဇဲြဝင္းျမင့္ ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသမီး အရာ႐ွိ ၁၀ ဦး အပါအဝင္ အရာ႐ွိ ၄၂ ဦး ၊ စစ္သည္ ၁၃၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၇၄ ဦး လိုက္ပါလ်က္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အမွတ္ (၃) ေရတပ္ဆိပ္ခံတံတား (ရန္ကုန္) မွ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းေတာင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။

စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ခ်င္းေတာင္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရမိုင္ေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလး႐ွားနုိင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရျပင္မ်ားႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ မလကၠာေရလက္ၾကား၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား၊ အေ႐ွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဝါတို႔အား ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ေရယာဥ္ေပၚ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ခ်င္းေတာင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ စစ္ေရယာဥ္ (ဆင္ျဖဴ႐ွင္)သည္ ဧၿပီလ (၂၃)ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (People’s Liberation Army- PLA Navy) ၏ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ International Fleet Review- IFR အခမ္းအနားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ (၂၄) ရက္မွ (၂၆) ရက္ထိ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ေလ့လာျခင္း ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္း ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ China-ASEAN Joint Maritime Exercise ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

China-ASEAN Joint Maritime Exercise တြင္ ပုံျပဳေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေရယာဥ္ေပၚ တက္ေရာက္႐ွာေဖြ စီးနင္း သိမ္းပိုက္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ ဆင္းသက္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရလူနာ သယ္ယူေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ကုသမႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : တပ္မေတာ္ (ေရ)

#TheFifthWave

Leave a Reply