႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးအျမင့္ဆံုးအယူခံေလ်ွာက္ထားမႈ ပယ္ခ်ခံရ

0
113

ဧၿပီ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာင္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဝလံုးနွင္ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ၂ ဦး၏ အျမင့္ဆံုးအယူခံေလ်ွာက္ထားမႈကို ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

၎ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးသည္ အျမင့္ဆံုးအယူခံအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က လာေရာက္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးလြတ္ေျမာက္နိုင္ေရး အတြက္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

”သူတို႔လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႀကိဳးစားမွာပဲ တရားဝင္းလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရွိတဲ႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယခု တရားရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ ျမ္နမာနိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာအား ထိခိုက္ေစေၾကာင္း သတင္းမိီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂၃ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာင္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဝလံုးနွင္ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ၂ ဦး၏ အျမင့္ဆံုးအယူခံေလ်ွာက္ထားမႈကို ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

၎ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးသည္ အျမင့္ဆံုးအယူခံအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က လာေရာက္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးလြတ္ေျမာက္နိုင္ေရး အတြက္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

”သူတို႔လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႀကိဳးစားမွာပဲ တရားဝင္းလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ရွိတဲ႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ယခု တရားရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ ျမ္နမာနိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာအား ထိခိုက္ေစေၾကာင္း သတင္းမိီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply