ျမန္မာဆန္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရသည့္ကိစၥ တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ၏တင္ျပခ်က္အေပၚ စစ္ေဆးမည္

0
138

ဧၿပီ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားသည္ စားသံုးရန္မသင့္ဟု ဆိုကာ အိုင္ဗရီကိုစ့္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ျမန္မာဆန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျမန္မာဆန္ကို ၀ယ္သြားတဲ့ သူေတြကိုယ္တိုင္စနစ္တက် သယ္ေဆာင္သြားဖို႔ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းဖို႔ ဒါကိုေတာ့ ၀ယ္သြားတဲ့ ကုမၸဏီကိုေတာ့ေတြ႔ဆံုမယ္။ေတြ႔ဆံုၿပီးရင္ေတာ့ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။သူ႔ဖက္က တင္ျပခ်က္ကို အရင္ဦးဆံုးနားေထာင္ရမယ္။ၿပီးမွ သူ႔တင္ျပခ်က္အေပၚ မွာ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ေတြ႔မယ္။ ေမးမယ္။ ၿပီးမွ အေျဖထုတ္မွာပါ”ဟု စီးပြာေးရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာင္နိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ နိုင္ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း အၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေအာင္စိုးမွ အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဆန္မ်ားအား ၀ယ္ယူသြားသ္ည့ ကုမၸဏီသည္ အိုလန္ အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စကၤာပူနို္င္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတင္ပို႔လိုက္သည့္ ျမန္မာဆန္သည္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ အတြက္ ေနာက္ထပ္သေဘၤာမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ ဆန္ကေတာ့ အရည္အေသြးျပည့္မီပါတယ္။ျပည့္မီလို႔လည္း ဒီသေဘၤာတစ္စင္းျဖစ္သြားေပမဲ့လည္း ေနာက္ထပ္သေဘၤာေတြက သြားေနတာပဲ ။အာဖရိကကိုလည္းသြားတယ္။ ဥေရာပကိုလည္းသြားတယ္။ဆက္တိုက္ေရာင္းေနတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာဖရိက နိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ၂၅ မွတ္ဆန္နွင့္ ၁၅ မွတ္ဆန္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္နွင့္ ဆန္ကကကြဲတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွ တဆင့္လည္း ဆန္တင္ပို႔မႈေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အာဖရိက နုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားသည္ စားသံုးရန္မသင့္ဟု ဆိုကာ အိုင္ဗရီကိုစ့္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ျမန္မာဆန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျမန္မာဆန္ကို ၀ယ္သြားတဲ့ သူေတြကိုယ္တိုင္စနစ္တက် သယ္ေဆာင္သြားဖို႔ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းဖို႔ ဒါကိုေတာ့ ၀ယ္သြားတဲ့ ကုမၸဏီကိုေတာ့ေတြ႔ဆံုမယ္။ေတြ႔ဆံုၿပီးရင္ေတာ့ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။သူ႔ဖက္က တင္ျပခ်က္ကို အရင္ဦးဆံုးနားေထာင္ရမယ္။ၿပီးမွ သူ႔တင္ျပခ်က္အေပၚ မွာ အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ေတြ႔မယ္။ ေမးမယ္။ ၿပီးမွ အေျဖထုတ္မွာပါ”ဟု စီးပြာေးရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာင္နိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ နိုင္ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း အၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေအာင္စိုးမွ အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဆန္မ်ားအား ၀ယ္ယူသြားသ္ည့ ကုမၸဏီသည္ အိုလန္ အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စကၤာပူနို္င္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတင္ပို႔လိုက္သည့္ ျမန္မာဆန္သည္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ အတြက္ ေနာက္ထပ္သေဘၤာမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ ဆန္ကေတာ့ အရည္အေသြးျပည့္မီပါတယ္။ျပည့္မီလို႔လည္း ဒီသေဘၤာတစ္စင္းျဖစ္သြားေပမဲ့လည္း ေနာက္ထပ္သေဘၤာေတြက သြားေနတာပဲ ။အာဖရိကကိုလည္းသြားတယ္။ ဥေရာပကိုလည္းသြားတယ္။ဆက္တိုက္ေရာင္းေနတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာဖရိက နိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ၂၅ မွတ္ဆန္နွင့္ ၁၅ မွတ္ဆန္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္နွင့္ ဆန္ကကကြဲတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွ တဆင့္လည္း ဆန္တင္ပို႔မႈေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အာဖရိက နုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply