ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရာင္းသူ၏အမွတ္အသားထည့္ေပးရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ အၾကံျပဳ

0
111

ဧၿပီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရာင္းသူ၏အမွတ္အသားထည့္ေပးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌဦးေအာင္သန္းဦး မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေနာင္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ စက္ပိုင္ရဲ႕ သေဘၤာတင္စက္နံပါတ္ အစရွိတဲ့ တဖက္မွာ Code ေလးေတြထည့္ေပးမယ္။ဒီသေဘၤာထဲမွာ အကုန္လံုးစုလိုက္တဲ့ အခါ သူ႔ဟာလား င့့ဟာလားဆိုတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မျဖစ္ေအာင္ဆန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာင္းသူရဲ႕ အမွတ္အသား ေနာင္မွာ ထည့္ဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ဒါေလးေဆာင္ရြက္ထားဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာင္နိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ နိုင္ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း တြင္ ဦးေအာင္သန္းဦး မွ အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနကို သက္ဆိုင္ရာ သံတမန္နည္းလမ္းအရ တခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း ဦးေအာင္သန္းဦးမွ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဆန္တင္ပို႔မႈနွင့္ပက္သတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးကေျပာသည္။
“ဆန္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အလံုးစံုမူ၀ါဒကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ supply change တစ္ခုလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပသနာေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ ၀ိုင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားသည္ စားသံုးရန္မသင့္ဟု ဆိုကာ အိုင္ဗရီကိုစ့္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဖ်ဆီးခဲ့မႈအေပၚ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ ဆန္စပါး အမ်ားဆံုးတင္ပို႔လွ်က္ရွိၿပီး အာဖရိက နို္င္ငံသို႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပို႔လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရာင္းသူ၏အမွတ္အသားထည့္ေပးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌဦးေအာင္သန္းဦး မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေနာင္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ စက္ပိုင္ရဲ႕ သေဘၤာတင္စက္နံပါတ္ အစရွိတဲ့ တဖက္မွာ Code ေလးေတြထည့္ေပးမယ္။ဒီသေဘၤာထဲမွာ အကုန္လံုးစုလိုက္တဲ့ အခါ သူ႔ဟာလား င့့ဟာလားဆိုတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မျဖစ္ေအာင္ဆန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာင္းသူရဲ႕ အမွတ္အသား ေနာင္မွာ ထည့္ဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ဒါေလးေဆာင္ရြက္ထားဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား၌ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာင္နိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ နိုင္ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း တြင္ ဦးေအာင္သန္းဦး မွ အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနကို သက္ဆိုင္ရာ သံတမန္နည္းလမ္းအရ တခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း ဦးေအာင္သန္းဦးမွ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဆန္တင္ပို႔မႈနွင့္ပက္သတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးကေျပာသည္။
“ဆန္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အလံုးစံုမူ၀ါဒကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ supply change တစ္ခုလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပသနာေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ ၀ိုင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားသည္ စားသံုးရန္မသင့္ဟု ဆိုကာ အိုင္ဗရီကိုစ့္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဖ်ဆီးခဲ့မႈအေပၚ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ ဆန္စပါး အမ်ားဆံုးတင္ပို႔လွ်က္ရွိၿပီး အာဖရိက နို္င္ငံသို႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပို႔လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply