ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးထြက္ခြာ

0
112

ဧၿပီ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္၀န္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမ္ဒက္အာခါ မိုဟာဆီနာ ပါတိုင္းတဲ့ခ်ိဳ ဟြန္ဆင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ ရန္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးမင္းသူ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံ Mrs Li Xiaoyan၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကေမၻာဒီးယားသံ႐ံုး ယာယီတာ၀န္ခံ Ms Dy Yoeun ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦး၀င္းခိုင္၊ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ထူး၊ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား လိုက္ပါသြားၾကသည္။

Credit : MSCO

ဧၿပီ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္၀န္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမ္ဒက္အာခါ မိုဟာဆီနာ ပါတိုင္းတဲ့ခ်ိဳ ဟြန္ဆင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ ရန္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးမင္းသူ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံ Mrs Li Xiaoyan၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကေမၻာဒီးယားသံ႐ံုး ယာယီတာ၀န္ခံ Ms Dy Yoeun ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦး၀င္းခိုင္၊ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ထူး၊ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား လိုက္ပါသြားၾကသည္။

Credit : MSCO

Leave a Reply