“ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိ” ဟု NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေျပာ

0
75

ဧၿပီ ၂၄
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးတို႔အား သံုးသပ္၍ ေရရွည္အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ၍ ျပည္သူထံခ်ျပမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

“ျမစ္ဆံုနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိပါတယ္။ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကိုခ်ျပမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အား အမ်ားျပည္သူထံခ်ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္သို႔ သြားေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ သီးျခားေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလဲ ေက်နပ္မယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သမၼတဦး သိန္းစိန္က ၎၏သက္တမ္းအတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

Photo : MPA

ဧၿပီ ၂၄
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးတို႔အား သံုးသပ္၍ ေရရွည္အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ၍ ျပည္သူထံခ်ျပမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

“ျမစ္ဆံုနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိပါတယ္။ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကိုခ်ျပမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္အား အမ်ားျပည္သူထံခ်ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္သို႔ သြားေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ သီးျခားေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလဲ ေက်နပ္မယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သမၼတဦး သိန္းစိန္က ၎၏သက္တမ္းအတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

Photo : MPA

Leave a Reply