ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတတို႔ေတြ႔ဆံုရခိုင္ျပသနာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေရးပါဝင္

0
72

ဧၿပီ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္ တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပုိးလမ္းမ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ ေအာက္မွ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရး၊ အဆုိပါ အစီအစဥ္ ေအာက္မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္အစုိးရမွ ဆက္လက္အကူ အညီေပးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရမွ ဆက္လက္အကူအညီ ေပးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္(၇ဝ) ျပည့္ေျမာက္မည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သတင္းျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအပါအဝင္ က႑ ေပါင္းစုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္အစုိးရမွ ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ယြမ္ သန္း (၁ဝဝဝ) အကူအညီအေထာက္အပံံ့ေပးမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ဦးဆက္ေအာင္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္း အုန္းႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Credit : MSCO

ဧၿပီ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္ တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပုိးလမ္းမ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ ေအာက္မွ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရး၊ အဆုိပါ အစီအစဥ္ ေအာက္မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္အစုိးရမွ ဆက္လက္အကူ အညီေပးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရမွ ဆက္လက္အကူအညီ ေပးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္(၇ဝ) ျပည့္ေျမာက္မည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သတင္းျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအပါအဝင္ က႑ ေပါင္းစုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္အစုိးရမွ ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ယြမ္ သန္း (၁ဝဝဝ) အကူအညီအေထာက္အပံံ့ေပးမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ဦးဆက္ေအာင္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္း အုန္းႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Credit : MSCO

Leave a Reply