ရန္ကုန္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဖိုရမ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ပေရာဂ်က္တစ္ခု MoU ေရးထိုးမည္

0
142

ဧၿပီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္ ဖိုရမ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စည္ပင္သာယာဧရိယာ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စက္မႈဇုန္ အသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြကို ခ်ျပခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အဲ့ ဖိုရမ္ကေန ရရွိခဲ့တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီနွစ္ဖိုရမ္မွာ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုကို MoU ထိုးဖို႔ရွိပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခင္နွစ္က ရန္ကုန္တိုင္း၏ စည္ပင္သာယာ ဧရိယာျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက ၁၀၀၀ ပေရာဂ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီးအဆိုပါ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ပေရာဂ်က္သည္ ယင္းပေရာဂ်က္မ်ားအနက္ ထန္းတပင္ရွိ စက္မႈဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ MoU ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္နိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက MoU ေရးထိုးမည္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကာလမွာ ၉ နွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁သိန္းခြဲခန္႔ ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔နွင့္ အဆင့္ ၂ ခုခြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ရန္ကုန္ဟာ အျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ထက္ကို စက္မႈဇုန္ပိုမ်ားပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ ၂၉ဇုန္ရွိတယ္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးလဲရွိတယ္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ေဆာင္ေနလဲ ၊ လက္ရွိရွိၿပီးသား ရင္းနွီျမႇဳပ္နွံမႈေတြအတြက္ေရာ ေနာင္လာမယ့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြအတြက္ေရာ ဒီလိုဖိုရမ္ေတြ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရွိၿပီးသားေတြလဲ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာေအာင္ အသစ္ဝင္လာမယ့္ သူေတြလဲ JV ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္နိုင္တဲ့ အစီစဥ္ေတြျဖစ္လာေအာင္လုပ္တာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ ကို ေမလ ၁၀ရက္နွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ MoU ကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး ကေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္ ဖိုရမ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စည္ပင္သာယာဧရိယာ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စက္မႈဇုန္ အသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြကို ခ်ျပခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အဲ့ ဖိုရမ္ကေန ရရွိခဲ့တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီနွစ္ဖိုရမ္မွာ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုကို MoU ထိုးဖို႔ရွိပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခင္နွစ္က ရန္ကုန္တိုင္း၏ စည္ပင္သာယာ ဧရိယာျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက ၁၀၀၀ ပေရာဂ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီးအဆိုပါ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ပေရာဂ်က္သည္ ယင္းပေရာဂ်က္မ်ားအနက္ ထန္းတပင္ရွိ စက္မႈဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ MoU ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္နိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက MoU ေရးထိုးမည္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကာလမွာ ၉ နွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁သိန္းခြဲခန္႔ ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔နွင့္ အဆင့္ ၂ ခုခြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ရန္ကုန္ဟာ အျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ထက္ကို စက္မႈဇုန္ပိုမ်ားပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ ၂၉ဇုန္ရွိတယ္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးလဲရွိတယ္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ေဆာင္ေနလဲ ၊ လက္ရွိရွိၿပီးသား ရင္းနွီျမႇဳပ္နွံမႈေတြအတြက္ေရာ ေနာင္လာမယ့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြအတြက္ေရာ ဒီလိုဖိုရမ္ေတြ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရွိၿပီးသားေတြလဲ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာေအာင္ အသစ္ဝင္လာမယ့္ သူေတြလဲ JV ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္နိုင္တဲ့ အစီစဥ္ေတြျဖစ္လာေအာင္လုပ္တာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဖိုရမ္ ၂၀၁၉ ကို ေမလ ၁၀ရက္နွင့္ ၁၁ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ MoU ကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply