ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္း စစ္ပဲြ၏ သူရဲေကာင္း ဆရာဝန္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

0
192

လန္ဒန္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားစစ္သားမ်ား၏ အသက္ကုိကယ္တင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ ဆရာဝန္ ရစ္ခ္ဂ်ိဳလီသည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ ဂ်ိဳလီသည္ ကြန္းေဝါးၿမိဳ႕ေတာ္ပြိဳင့္အရပ္မွျဖစ္ၿပီး ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ကုသေပးခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ တပ္သားအားလံုး၏အသက္ကုိကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးက သူရဲေကာင္းဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမႈထမ္းလည္းျဖစ္သည္။

ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဆိုင္မြန္ဝက္စ္တန္က ဂ်ိဳလီသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဂ်ိဳလီ၏စီမံခန္႔ခဲြမႈသာ မေကာင္းခဲ့ပါက ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ ေဆးတပ္သားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ကုသေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ၎၏အသက္ကိုသာမက အျခားလူမ်ားစြာတို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဝက္စ္တန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဗုိလ္ႀကီးဂ်ိဳလီသည္ စစ္ပဲြၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္မ်ားစြာကိုေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ိဳလီကုိ ေဒါက္တာဟုေခၚၾကၿပီး ၎သည္ ပလုိင္းမတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ ၃ အထူးတပ္ဖဲြ႕တပ္ရင္းမွ အဆင့္ျမင့့္က်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ကာ အာဂ်တ္ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေဆးေပးခန္းတြင္ တပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုကုသေပးခဲ့ရသည္။

စစ္ပဲြအတြင္း အေျခအေနမ်ားဆုိးရြားခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္စစ္သား ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ကမ္းတက္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၅၈၀ အနက္ သံုးဦးသာ ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ိဳလီကုေပးခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ခဲ့ေခ်။

ဂ်ိဳလီအား ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက လူမႈထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အာဂ်င္တီးနားကလည္း ေအာ္ဒန္ဒီေမယိုဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြ၏တကယ့္သူရဲေကာင္းမွာ ဗုိလ္ႀကီးဂ်ိဳလီသာျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပဲြတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဂၽြန္နီခိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားစစ္သားမ်ား၏ အသက္ကုိကယ္တင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ ဆရာဝန္ ရစ္ခ္ဂ်ိဳလီသည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ ဂ်ိဳလီသည္ ကြန္းေဝါးၿမိဳ႕ေတာ္ပြိဳင့္အရပ္မွျဖစ္ၿပီး ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ကုသေပးခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ တပ္သားအားလံုး၏အသက္ကုိကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြအတြင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးက သူရဲေကာင္းဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမႈထမ္းလည္းျဖစ္သည္။

ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဆိုင္မြန္ဝက္စ္တန္က ဂ်ိဳလီသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဂ်ိဳလီ၏စီမံခန္႔ခဲြမႈသာ မေကာင္းခဲ့ပါက ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ ေဆးတပ္သားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ကုသေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ၎၏အသက္ကိုသာမက အျခားလူမ်ားစြာတို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဝက္စ္တန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဗုိလ္ႀကီးဂ်ိဳလီသည္ စစ္ပဲြၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္မ်ားစြာကိုေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ိဳလီကုိ ေဒါက္တာဟုေခၚၾကၿပီး ၎သည္ ပလုိင္းမတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ ၃ အထူးတပ္ဖဲြ႕တပ္ရင္းမွ အဆင့္ျမင့့္က်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ကာ အာဂ်တ္ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေဆးေပးခန္းတြင္ တပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုကုသေပးခဲ့ရသည္။

စစ္ပဲြအတြင္း အေျခအေနမ်ားဆုိးရြားခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္စစ္သား ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ကမ္းတက္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၅၈၀ အနက္ သံုးဦးသာ ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားမွာ ဂ်ိဳလီကုေပးခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ခဲ့ေခ်။

ဂ်ိဳလီအား ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက လူမႈထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အာဂ်င္တီးနားကလည္း ေအာ္ဒန္ဒီေမယိုဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖာက္စ္ကလန္ကၽြန္းစစ္ပဲြ၏တကယ့္သူရဲေကာင္းမွာ ဗုိလ္ႀကီးဂ်ိဳလီသာျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပဲြတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဂၽြန္နီခိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply