ပင္စင္စရိတ္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အစိုးရ ထည့္၀င္မည့္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္မည္

0
105

ဧၿပီ ၂၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ပင္စင္္စရိတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အစိုးရ ထည့္၀င္မည့္ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၇ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပင္စင္ဦးေရက တစ္သန္းျပည့္ပါၿပီ။ ဒီတစ္သန္းအတြက္ကို တစ္ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံအခြန္ကရေငြ ၆ ပံု ၁ ပံုကို အသံုးျပဳေနရပါတယ္။ သူတို႔ကို မေပးခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ လုပ္အားကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ပင္စင္ကို ေပးခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပင္စင္က တျဖည္းျဖည္းျမင့္လာေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ပင္စင္တစ္ခုတည္းနဲ႔ကို နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ တျခားမွာသံုးဖို႔ နည္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က Central Provident Fund ဆိုတဲ့ သူေပးကိုယ္ေပးေပါ႔၊ ၀န္ထမ္းကလည္းေပး၊ အစိုးရကလည္း ထည့္မယ္ဆိုတဲ့ ရန္ပံုေငြေလးေထာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ “ဟု၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္စင္ဦးေရ မ်ားျပားလာၿပီး ပင္စင္စရိတ္အတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေသာေၾကာင့္ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တည္ေထာင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္၊ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၉ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲ့ဒီ့လို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပင္စင္ခံစားႏိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးဟာ သူတို႔ ေသတပန္သက္တဆံုး ခံစားသြားႏိုင္ေပမယ့္ ဒီ Central Provident Fund တည္ေထာင္တဲ့ေန႔က စၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြအားလံုးဟာ သူတို႔လစာထဲက အတိုင္းအဆတစ္ခု ရာႏႈန္းအေသးေလး စုေငြထည့္မယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္းထည့္မယ္။ ဒါေလး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စနစ္၊ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြပံုစံမူၾကမ္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရွိ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွာေဖြ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ ဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပါ၀င္ရမည့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြအတြက္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္မည့္ Master Plan ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ ယင္း Master Plan ႏွင့္ Action Plan အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု အသံုးျပဳေနသည့္ ပင္စင္အသံုးစရိတ္သည္ GDP ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြ၏ ေျခာက္ပံု တစ္ပံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

#TheFifthWave

ဧၿပီ ၂၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ပင္စင္္စရိတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အစိုးရ ထည့္၀င္မည့္ ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၇ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပင္စင္ဦးေရက တစ္သန္းျပည့္ပါၿပီ။ ဒီတစ္သန္းအတြက္ကို တစ္ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံအခြန္ကရေငြ ၆ ပံု ၁ ပံုကို အသံုးျပဳေနရပါတယ္။ သူတို႔ကို မေပးခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ လုပ္အားကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ပင္စင္ကို ေပးခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပင္စင္က တျဖည္းျဖည္းျမင့္လာေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ပင္စင္တစ္ခုတည္းနဲ႔ကို နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ တျခားမွာသံုးဖို႔ နည္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က Central Provident Fund ဆိုတဲ့ သူေပးကိုယ္ေပးေပါ႔၊ ၀န္ထမ္းကလည္းေပး၊ အစိုးရကလည္း ထည့္မယ္ဆိုတဲ့ ရန္ပံုေငြေလးေထာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ “ဟု၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္စင္ဦးေရ မ်ားျပားလာၿပီး ပင္စင္စရိတ္အတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေသာေၾကာင့္ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တည္ေထာင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္၊ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၉ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲ့ဒီ့လို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပင္စင္ခံစားႏိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးဟာ သူတို႔ ေသတပန္သက္တဆံုး ခံစားသြားႏိုင္ေပမယ့္ ဒီ Central Provident Fund တည္ေထာင္တဲ့ေန႔က စၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြအားလံုးဟာ သူတို႔လစာထဲက အတိုင္းအဆတစ္ခု ရာႏႈန္းအေသးေလး စုေငြထည့္မယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္းထည့္မယ္။ ဒါေလး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စနစ္၊ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြပံုစံမူၾကမ္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရွိ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွာေဖြ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြ ဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပါ၀င္ရမည့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေနာင္ေရး ဗဟိုရန္ပံုေငြအတြက္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္မည့္ Master Plan ႏွင့္ Action Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ ယင္း Master Plan ႏွင့္ Action Plan အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု အသံုးျပဳေနသည့္ ပင္စင္အသံုးစရိတ္သည္ GDP ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြ၏ ေျခာက္ပံု တစ္ပံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply