သစ္ပင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင့္ ထင္းမခုတ္ၾကရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ စတီကာကမ္ပိန္းျပဳလုပ္

0
98

ဧၿပီ ၂၉
ညိဳမိႈင္း

မိုးႀကိဳရာသီသုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ သစ္ပင္သစ္ကိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားအား အလြန္အကၽြံခုတ္လွဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ထင္းအျဖစ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ သစ္ပင္မ်ားသစ္ကိုင္းမ်ားအားရွင္းလင္းရာတြင္ လုိအပ္သည္ထက္ အလြန္အကၽြံမခုတ္ၾကရန္ႏွင့္္ သစ္ပင္မ်ားအားထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အသိပညာေပး စတီကာကမ္ပိန္းတစ္ခုကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီကေန႔မနက္ကေနစၿပီးေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ေလာက္နဲ႔ တျခားစိတ္ဝင္စားသူေတြပါဝင္ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့အပင္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ဌာနကေန လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီးေတာ့ ထင္းအျဖစ္ခုတ္ယူေနတဲ့အတြက္ သစ္ပင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔နဲ႔ ထင္းမခုတ္ဖုိ႔အတြက္ တားျမစ္တဲ့ စတီကာေတြကို ကပ္ခဲ့ၾကတာပါ။”ဟု လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕ မင္းဘာႀကီးလမ္းႏွင့္ ေမယုလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္လွဲမႈမျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ စတီကာမ်ားကပ္ၿပီး ယင္းလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သက္မတမ္းအနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစခန္႔ရွိသစ္ပင္မ်ားမွစတင္ကာ အေရအတြက္ေကာက္ယူျခင္း၊ တည္ေနရာအမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပင္စည္အရြယ္အစားတုိင္းတာျခင္း၊ သစ္ပင္အမ်ိဳး အစားမ်ားအားမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းစသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက စည္ပင္ဝန္ႀကီးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဌာနေတြကို သြားၿပီးေတာ့စာပို႔ အေၾကာင္း ၾကားထားပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးမခုတ္ဖုိ႔အတြက္။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လႈပ္ရွားမႈမွာ ေမယုလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ေပါင္း ၂၀၀ ကို မခုတ္ဖုိ႔အတြက္ စတီကာကပ္တယ္။ မွတ္တမ္းေတြယူတယ္။ တကယ္လို႔ ခုတ္လာခဲ့လို႔႔ရွိရင္လည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ တားျမစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးခိုင္ေကာင္းစံက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္ယူကာ ရရွိလာခဲ့သည့္သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘုေမ ဘဂၤါလီေက်းရြာသို႔တင္ပို႔ကာ သံံုးဘီးဆိုင္ကယ္ႏွင့္တစ္စီးလ်င္ က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ဘုေမေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီမ်ားကေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၉
ညိဳမိႈင္း

မိုးႀကိဳရာသီသုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ သစ္ပင္သစ္ကိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားအား အလြန္အကၽြံခုတ္လွဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ထင္းအျဖစ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ သစ္ပင္မ်ားသစ္ကိုင္းမ်ားအားရွင္းလင္းရာတြင္ လုိအပ္သည္ထက္ အလြန္အကၽြံမခုတ္ၾကရန္ႏွင့္္ သစ္ပင္မ်ားအားထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အသိပညာေပး စတီကာကမ္ပိန္းတစ္ခုကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီကေန႔မနက္ကေနစၿပီးေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ေလာက္နဲ႔ တျခားစိတ္ဝင္စားသူေတြပါဝင္ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့အပင္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ဌာနကေန လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီးေတာ့ ထင္းအျဖစ္ခုတ္ယူေနတဲ့အတြက္ သစ္ပင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔နဲ႔ ထင္းမခုတ္ဖုိ႔အတြက္ တားျမစ္တဲ့ စတီကာေတြကို ကပ္ခဲ့ၾကတာပါ။”ဟု လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕ မင္းဘာႀကီးလမ္းႏွင့္ ေမယုလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္လွဲမႈမျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ စတီကာမ်ားကပ္ၿပီး ယင္းလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သက္မတမ္းအနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစခန္႔ရွိသစ္ပင္မ်ားမွစတင္ကာ အေရအတြက္ေကာက္ယူျခင္း၊ တည္ေနရာအမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပင္စည္အရြယ္အစားတုိင္းတာျခင္း၊ သစ္ပင္အမ်ိဳး အစားမ်ားအားမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းစသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက စည္ပင္ဝန္ႀကီးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဌာနေတြကို သြားၿပီးေတာ့စာပို႔ အေၾကာင္း ၾကားထားပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးမခုတ္ဖုိ႔အတြက္။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လႈပ္ရွားမႈမွာ ေမယုလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ေပါင္း ၂၀၀ ကို မခုတ္ဖုိ႔အတြက္ စတီကာကပ္တယ္။ မွတ္တမ္းေတြယူတယ္။ တကယ္လို႔ ခုတ္လာခဲ့လို႔႔ရွိရင္လည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ တားျမစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးခိုင္ေကာင္းစံက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္ယူကာ ရရွိလာခဲ့သည့္သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘုေမ ဘဂၤါလီေက်းရြာသို႔တင္ပို႔ကာ သံံုးဘီးဆိုင္ကယ္ႏွင့္တစ္စီးလ်င္ က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ဘုေမေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီမ်ားကေျပာသည္။

Leave a Reply