မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို ျဖတ္ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္မည္

0
224

ဧၿပီ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို ျဖတ္ၿပီး ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းေဖာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယင္းလမ္းေဖာက္ျဖစ္ပါက ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၆၉ လမ္း ႏွင့္ ၇၈ လမ္းတြင္ ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးေတြ႕ၿပီး ေျပာထားတာရွိတယ္ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း လမ္းေဖာက္ဖို႔ သေဘာတူတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္စာေတြ ဘာေတြနဲ႔ ထြက္မလာေသးဘူး။ ဒီလမ္းေဖာက္လိုက္ရင္ေတာ့ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္အခ်ိန္မ်ား၌ ၆၉ လမ္း ႏွင့္ ၇၈ လမ္းတို႔၌ ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုရွဳတ္ေထြးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မူလအေဆာက္အဦကို ထိခိုက္ၿပီးမလုပ္ရင္ေတာ့ေကာင္း ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္သင့္တာက ဘူတာႀကီးက ၿမိဳ႕ကို ပတ္ေနတဲ့ဟာကို အရင္ေျဖရွင္း သင့္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလင္းထြန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြး မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညိွနိႈင္း၍ ၃၈လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ဖြင့္သြား မည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို ျဖတ္ၿပီး ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းေဖာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယင္းလမ္းေဖာက္ျဖစ္ပါက ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၆၉ လမ္း ႏွင့္ ၇၈ လမ္းတြင္ ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးေတြ႕ၿပီး ေျပာထားတာရွိတယ္ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း လမ္းေဖာက္ဖို႔ သေဘာတူတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္စာေတြ ဘာေတြနဲ႔ ထြက္မလာေသးဘူး။ ဒီလမ္းေဖာက္လိုက္ရင္ေတာ့ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္အခ်ိန္မ်ား၌ ၆၉ လမ္း ႏွင့္ ၇၈ လမ္းတို႔၌ ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုရွဳတ္ေထြးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“မူလအေဆာက္အဦကို ထိခိုက္ၿပီးမလုပ္ရင္ေတာ့ေကာင္း ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္သင့္တာက ဘူတာႀကီးက ၿမိဳ႕ကို ပတ္ေနတဲ့ဟာကို အရင္ေျဖရွင္း သင့္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလင္းထြန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာရွဳတ္ေထြး မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညိွနိႈင္း၍ ၃၈လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ဖြင့္သြား မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply