တူနီးရွားၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕ မ်က္ရည္ယိုဗုံးသံုးၿပီး လူစုခဲြ

0
192

တူးနစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

တူနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ တူးနစ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ တြင္ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားကို မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိ လူငယ္တခ်ိဳ႕သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးယာဥ္မ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ကားတာယာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း တို႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တူးနစ္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျပားေသာ အတၱာဒါမန္ရပ္ကြက္၌ ထိပ္တိုက္ဆံုမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဘဲဂ်ီဆာယစ္အက္စ္ဆက္စီက ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တူးနီးရွားရွိ အလုပ္အကိုင္မဲ့မႈႏႈန္းသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တူနီးရွားႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဘင္အလီအား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ အာရပ္ကမၻာ၏ႏိုင္ငံေရးနိုးထမႈေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္လည္း ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၌ ခိုလႈံေနသည့္ ဘင္အလီသည္ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ မ်က္ကြယ္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တူနီးရွား၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားပံုမွန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိတိုက္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၈၀၀ ေက်ာ္သည္ ခိုးယူမႈ၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟာဘစ္ဘိုဂူဘာ ရိပ္သာလမ္းမႀကီး၌ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ လူရာေပါင္း မ်ားစြာစုေဝးခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားစြာကိုလည္း လူစုခဲြရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားၾကား ထိပ္တိုက္ဆံုမႈအတြင္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၉၇ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ အစိုးရသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အကူအညီ လုိအပ္သူမ်ားအား တုိးျမႇင့္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

တူးနစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

တူနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ တူးနစ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ တြင္ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားကို မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိ လူငယ္တခ်ိဳ႕သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးယာဥ္မ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ကားတာယာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း တို႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တူးနစ္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျပားေသာ အတၱာဒါမန္ရပ္ကြက္၌ ထိပ္တိုက္ဆံုမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဘဲဂ်ီဆာယစ္အက္စ္ဆက္စီက ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တူးနီးရွားရွိ အလုပ္အကိုင္မဲ့မႈႏႈန္းသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တူနီးရွားႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဘင္အလီအား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ အာရပ္ကမၻာ၏ႏိုင္ငံေရးနိုးထမႈေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္လည္း ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၌ ခိုလႈံေနသည့္ ဘင္အလီသည္ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ မ်က္ကြယ္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တူနီးရွား၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားပံုမွန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိတိုက္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လူ ၈၀၀ ေက်ာ္သည္ ခိုးယူမႈ၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟာဘစ္ဘိုဂူဘာ ရိပ္သာလမ္းမႀကီး၌ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ လူရာေပါင္း မ်ားစြာစုေဝးခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားစြာကိုလည္း လူစုခဲြရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားၾကား ထိပ္တိုက္ဆံုမႈအတြင္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၉၇ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ အစိုးရသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အကူအညီ လုိအပ္သူမ်ားအား တုိးျမႇင့္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply