အိမ္ရာ အေျခတက် မရွိသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ေဆာက္ႏိုင္ေရး ကူညီေပးမည္

0
103

ဧၿပီ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

အိမ္ရာ အေျခတက် မရွိသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ မူ၀ါဒ ႏွင့္ စီမံကိန္း ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚမီမီတင္က ေျပာသည္။

“လူေတြ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ေဆာက္တဲ့ အက်င့္ေလးကို ကြ်န္မတို႔ေတြက လုပ္ေပးမွာပါ။ အခု သူတို႔က တစ္ဧကကို ၃၀ ကေန ၃၅ ေယာက္ေလာက္ အိမ္ေထာင္စုေတြ ေရးထားတာ ေတြ႔တယ္။ အဲ့လူေတြဟာ ဒီဟာေလးကို စုေပါင္းပိုင္ၾကမယ္ေပါ႔။ အေဆာက္အဦးကေတာ့ သူတို႔ဟာသူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေပါ႔ေနာ္။ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ အိမ္ေလးေဆာက္တယ္။ သိန္း ၂၀ ကေန သိန္း ၄၀ ေလာက္ လိုရင္လိုမယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါမ်ဳိးေလးေတြ သူတို႔က ေခ်းရင္ ကိုယ္က၀င္ၿပီးေတာ့ ေခ်းတဲ့အခါမွာ အတိုးႏႈန္းသက္သာေအာင္ သတ္မွတ္ေပးမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ သင့္တင့္သည့္ ေနရာတြင္ ေျမကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းမႀကီးမ်ား စသည့္အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀င္ေငြတူၿပီး လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးမွ ၂၀ ဦးအထိ ပါ၀င္ေသာ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ဆိုတာရွိတယ္။ဒါကိုစၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၉၀ ေလာက္က ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြလုပ္တယ္။ ေပ ၂၀×၆၀ တို႔၊ ေပ ၄၀×၆၀ တို႔ ေပမီ ေဒါက္မီ ေျမကြက္ေတြေပါ႔။ အဲ့ဒီတုန္းကလိုမ်ဳိး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာတဲ့အခါမွာ
တစ္ေခတ္ ျပန္ေက်ာ့လာတာေပါ႔ေနာ္။ ဒီတစ္ခါကေတာ့ အေျခခံလူတန္းစားအမ်ားနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚမီမီတင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ ပံုစံျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ေငြေၾကးစုေဆာင္း၍ တစ္ဦးလွ်င္ သိန္း ၃၀ ႏွင့္ အထက္ စုေဆာင္းရရွိလာပါက စုေပါင္းပိုင္ အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရအားျဖင့္ ၅၉ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိကာ ၿမိဳ႕ျပေန အိမ္ေထာင္စု ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ကိုယ္ပိုင္အိုးအိမ္ရွိၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ငွားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကကာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေျမယာမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွ ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဆင္းရဲသား အိမ္ရာမဲ့မ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အိမ္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား စုေဆာင္းၾကျခင္း၊အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရးကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္က တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းေနၾကၿပီး ထိုသို႔ေျဖရွင္းသူမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တည္ေဆာက္ေနေသာ အိမ္ရာမ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

အိမ္ရာ အေျခတက် မရွိသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ မူ၀ါဒ ႏွင့္ စီမံကိန္း ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚမီမီတင္က ေျပာသည္။

“လူေတြ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ေဆာက္တဲ့ အက်င့္ေလးကို ကြ်န္မတို႔ေတြက လုပ္ေပးမွာပါ။ အခု သူတို႔က တစ္ဧကကို ၃၀ ကေန ၃၅ ေယာက္ေလာက္ အိမ္ေထာင္စုေတြ ေရးထားတာ ေတြ႔တယ္။ အဲ့လူေတြဟာ ဒီဟာေလးကို စုေပါင္းပိုင္ၾကမယ္ေပါ႔။ အေဆာက္အဦးကေတာ့ သူတို႔ဟာသူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေပါ႔ေနာ္။ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ အိမ္ေလးေဆာက္တယ္။ သိန္း ၂၀ ကေန သိန္း ၄၀ ေလာက္ လိုရင္လိုမယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါမ်ဳိးေလးေတြ သူတို႔က ေခ်းရင္ ကိုယ္က၀င္ၿပီးေတာ့ ေခ်းတဲ့အခါမွာ အတိုးႏႈန္းသက္သာေအာင္ သတ္မွတ္ေပးမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ သင့္တင့္သည့္ ေနရာတြင္ ေျမကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းမႀကီးမ်ား စသည့္အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀င္ေငြတူၿပီး လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးမွ ၂၀ ဦးအထိ ပါ၀င္ေသာ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ဆိုတာရွိတယ္။ဒါကိုစၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၉၀ ေလာက္က ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြလုပ္တယ္။ ေပ ၂၀×၆၀ တို႔၊ ေပ ၄၀×၆၀ တို႔ ေပမီ ေဒါက္မီ ေျမကြက္ေတြေပါ႔။ အဲ့ဒီတုန္းကလိုမ်ဳိး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာတဲ့အခါမွာ
တစ္ေခတ္ ျပန္ေက်ာ့လာတာေပါ႔ေနာ္။ ဒီတစ္ခါကေတာ့ အေျခခံလူတန္းစားအမ်ားနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚမီမီတင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ ပံုစံျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ေငြေၾကးစုေဆာင္း၍ တစ္ဦးလွ်င္ သိန္း ၃၀ ႏွင့္ အထက္ စုေဆာင္းရရွိလာပါက စုေပါင္းပိုင္ အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရအားျဖင့္ ၅၉ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိကာ ၿမိဳ႕ျပေန အိမ္ေထာင္စု ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ကိုယ္ပိုင္အိုးအိမ္ရွိၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ငွားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကကာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေျမယာမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွ ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဆင္းရဲသား အိမ္ရာမဲ့မ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အိမ္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား စုေဆာင္းၾကျခင္း၊အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရးကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္က တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းေနၾကၿပီး ထိုသို႔ေျဖရွင္းသူမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တည္ေဆာက္ေနေသာ အိမ္ရာမ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply