အစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ ေမလတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည္

0
130

ဧၿပီ ၃၀
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ေလး ဖဲြ႕တို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေမလတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမရွိဘူး။ ေမလမွာ ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကဖို႔ သေဘာတူတယ္။ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ကေတာ့ ဒီၾကားထဲျပန္ညိွရမယ္”ဟု ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA၊ TNLA၊ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕ MNDAAႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“အဓိကက တိုက္ပဲြေတြ အရင္ရပ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ တစ္ဆင့္ျခင္းသြားရင္ အဆင္ေျပတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပဲြကေတာ့ ရလာဒ္တစ္ခု ထြက္တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ား အေျခခ်သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ စစ္တိုင္း ၅ ခုအား တပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္ကာလ ၄ လ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ ဧၿပီ ၃၀ တြင္ သတ္မွတ္ကာ လ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ကာလ ဆက္လက္တိုးသင့္၊ မတိုးသင့္ကို ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မူဆယ္ေဆြး ေႏြးပဲြ၏ ရလာဒ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ စဥ္းစားသြားမည္ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာသည္။

Photo : SSPP Info

ဧၿပီ ၃၀
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ေလး ဖဲြ႕တို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေမလတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမရွိဘူး။ ေမလမွာ ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကဖို႔ သေဘာတူတယ္။ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ကေတာ့ ဒီၾကားထဲျပန္ညိွရမယ္”ဟု ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA၊ TNLA၊ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕ MNDAAႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“အဓိကက တိုက္ပဲြေတြ အရင္ရပ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ တစ္ဆင့္ျခင္းသြားရင္ အဆင္ေျပတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပဲြကေတာ့ ရလာဒ္တစ္ခု ထြက္တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ား အေျခခ်သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ စစ္တိုင္း ၅ ခုအား တပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္ကာလ ၄ လ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ ဧၿပီ ၃၀ တြင္ သတ္မွတ္ကာ လ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ကာလ ဆက္လက္တိုးသင့္၊ မတိုးသင့္ကို ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မူဆယ္ေဆြး ေႏြးပဲြ၏ ရလာဒ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ စဥ္းစားသြားမည္ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာသည္။

Photo : SSPP Info

Leave a Reply