လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၈) ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

0
370

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၈ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

“လုပ္မယ္႔ ရက္အတိအက်ကုိေတာ့ ေၾကျငာပါမယ္။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔ညွိရပါဦးမယ္။မဲစာရင္းေကာက္တာတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြလက္ခံတာတုိ႔ လုပ္ရဦးမယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ျဖစ္မယ္။ မၾကာခင္မွာ ေၾကျငာပါ့မယ္။ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ႔ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေမးျမန္းမႈ၌ ဦးေအာင္ျမင့္ မွ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၈)ေနရာရွိၿပီး သပိတ္က်င္း ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မတူပီၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ အုတ္တြင္းၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တမူးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မင္းဘူးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)တုိ႔ႏွင္႔ ကန္ပတ္လက္ၿမဳိ႕နယ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)၊ လဲခ်ားၿမဳိ႕နယ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) စသည့္ ေနရာမ်ားမွာ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၈ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

“လုပ္မယ္႔ ရက္အတိအက်ကုိေတာ့ ေၾကျငာပါမယ္။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔ညွိရပါဦးမယ္။မဲစာရင္းေကာက္တာတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြလက္ခံတာတုိ႔ လုပ္ရဦးမယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ျဖစ္မယ္။ မၾကာခင္မွာ ေၾကျငာပါ့မယ္။ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ႔ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေမးျမန္းမႈ၌ ဦးေအာင္ျမင့္ မွ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၈)ေနရာရွိၿပီး သပိတ္က်င္း ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မတူပီၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ အုတ္တြင္းၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တမူးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မင္းဘူးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)တုိ႔ႏွင္႔ ကန္ပတ္လက္ၿမဳိ႕နယ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)၊ လဲခ်ားၿမဳိ႕နယ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) စသည့္ ေနရာမ်ားမွာ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

 

Leave a Reply