အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး အမ်ိဳးသား မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ေရးဆြဲ ရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိဖို႔ လို

0
182

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒတရပ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

“ မဟာဗ်ဴဟာ ဟာ ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးရဲ႕အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ သာယာ၀ေျပာမႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ အသံုး၀င္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ စာရြက္ေပၚမွာပဲေရးသားထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကိုအက်ိဳးျပဳမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ ကိုအမ်ားဆံုး အကိ်ဳးျပဳတယ္ဆိုတာက အဂတိလိုက္စားမႈကို ဒီတိုင္းျပည္မွာ အမ်ားဆံုးခံစားေနရတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြပါပဲ။ သူတို႔က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ဘ၀နဲ႔ႏႈိင္းၿပီးခံစားေနရတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္နိုင္ရင္ ဆင္းရဲမႈ ကို တကယ္ကာကြယ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ UNODC တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္နွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၾကည္မွေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ နိုင္ငံတကာ ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအစီအမံမ်ား သိရွိနိုင္ေရးနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ သင္႔ေလ်ာ္တဲ့ကာကြယ္တားဆီးေရး ခ်မွတ္သြားဖုိ႔ ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႀကီးက ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔အညီ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိ္င္ငံက ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေတြလဲရွိပါတယ္။ အသစ္ေတြလဲရွိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အသစ္နဲ႔အေဟာင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဟန္ညႊန္႔ ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရၿပီး UNODC မွ ႏုိင္ငံတကာ၌ အဂတိလုိက္စားမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအပုိင္း၌ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒတရပ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

“ မဟာဗ်ဴဟာ ဟာ ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးရဲ႕အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ သာယာ၀ေျပာမႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ အသံုး၀င္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ စာရြက္ေပၚမွာပဲေရးသားထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကိုအက်ိဳးျပဳမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ ကိုအမ်ားဆံုး အကိ်ဳးျပဳတယ္ဆိုတာက အဂတိလိုက္စားမႈကို ဒီတိုင္းျပည္မွာ အမ်ားဆံုးခံစားေနရတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြပါပဲ။ သူတို႔က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ဘ၀နဲ႔ႏႈိင္းၿပီးခံစားေနရတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္နိုင္ရင္ ဆင္းရဲမႈ ကို တကယ္ကာကြယ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ UNODC တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္နွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၾကည္မွေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ နိုင္ငံတကာ ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအစီအမံမ်ား သိရွိနိုင္ေရးနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ သင္႔ေလ်ာ္တဲ့ကာကြယ္တားဆီးေရး ခ်မွတ္သြားဖုိ႔ ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႀကီးက ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔အညီ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိ္င္ငံက ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေတြလဲရွိပါတယ္။ အသစ္ေတြလဲရွိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အသစ္နဲ႔အေဟာင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဟန္ညႊန္႔ ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရၿပီး UNODC မွ ႏုိင္ငံတကာ၌ အဂတိလုိက္စားမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအပုိင္း၌ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 

 

Leave a Reply