စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တားဆီးမႈမလုပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

0
156

ေမ ၃
ညိဳမိႈင္း

လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအားေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို တားဆီးမႈမလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္ေပးရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းသည့္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ သံံုးေသာင္းေက်ာ္တို႔အား အကူအညီေပးရန္ ICRC ႏွင့္ WFP ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းကိုသာခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အစိုးရမွေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အနည္းငယ္သာရွိေနသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာသည္။

“အစိုးရက ဒီစစ္ေဘးေရွာင္ေတြအေပၚမွာ အကူအညီေပးေနတာေတြကို တားဆီးမႈေတြလုပ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ NGO ေတြ၊ INGO ေတြကလည္း အကူအညီေပးခြင့္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက တုိးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ အကူအညီေပးမယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္သံုးေသာင္းေက်ာ္တုိ႔မွာ အကူအညီရရွိမႈနည္းပါးသည့္အျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရကတားဆီးထားသည့္အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာက စစ္ပြဲေတြလည္းမရေသးဘူး။ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြလည္းတုိးလာေနတယ္။ ရတဲ့အေထာက္အပံ့ေတြလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ခြင့္္ျပဳေပးဖုိ႔လိုအပ္ေနတယ္။ ခြင့္ျပဳေပးမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္ထိ လံုေလာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အကူအညီေပးမယ့္အဖြဲ႔ေတြကို တားဆီးေနတာဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ကမၻာ့အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေအာင္ပို႔ေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။”ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာၾကားခဲဲ့သည္။

ယခင္က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ေဒသတြင္းမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီေနၾကသည့္အတြက္ စားေရးေသာက္ေရးအဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္အဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အတြက္ အကူအညီေပးလိုသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္

ေမ ၃
ညိဳမိႈင္း

လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအားေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို တားဆီးမႈမလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္ေပးရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းသည့္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ သံံုးေသာင္းေက်ာ္တို႔အား အကူအညီေပးရန္ ICRC ႏွင့္ WFP ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းကိုသာခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အစိုးရမွေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အနည္းငယ္သာရွိေနသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာသည္။

“အစိုးရက ဒီစစ္ေဘးေရွာင္ေတြအေပၚမွာ အကူအညီေပးေနတာေတြကို တားဆီးမႈေတြလုပ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ NGO ေတြ၊ INGO ေတြကလည္း အကူအညီေပးခြင့္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက တုိးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ အကူအညီေပးမယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္သံုးေသာင္းေက်ာ္တုိ႔မွာ အကူအညီရရွိမႈနည္းပါးသည့္အျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရကတားဆီးထားသည့္အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာက စစ္ပြဲေတြလည္းမရေသးဘူး။ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြလည္းတုိးလာေနတယ္။ ရတဲ့အေထာက္အပံ့ေတြလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ခြင့္္ျပဳေပးဖုိ႔လိုအပ္ေနတယ္။ ခြင့္ျပဳေပးမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္ထိ လံုေလာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အကူအညီေပးမယ့္အဖြဲ႔ေတြကို တားဆီးေနတာဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ကမၻာ့အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေအာင္ပို႔ေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။”ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးကေျပာၾကားခဲဲ့သည္။

ယခင္က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား ေဒသတြင္းမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီေနၾကသည့္အတြက္ စားေရးေသာက္ေရးအဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္အဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အတြက္ အကူအညီေပးလိုသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္

Leave a Reply