သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစိုးထံတြင္မရွိ၊ သတင္းသမားမ်ား အကာအကြယ္မဲ့ေနမႈသာရွိဟု ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ေျပာၾကား

0
110

ေမ ၃
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းလြတ္လပ္ျခင္း၊မလြတ္လပ္ျခင္းသည္ အစိုးရထံ၌မရွိ သတင္းမီဒီယာသမားအေပၚတြင္သာမူတည္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္အကာအကြယ္မဲ့ေနမႈသာရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

”သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ အဘ နားလည္သလိုေျပာရရင္ ဒို႔အေပၚမွာဘဲ မူတည္တယ္။သတင္းလြတ္လပ္တယ္။ မလြတ္လပ္ဘူး။ဒို႔သတင္းသမားေတြအေပၚဘဲ မူတည္တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစိုးရထံအပါအဝင္မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဆို ပိုင္စိုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သတင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရထံေတာင္းယူစရာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းသမားမ်ားထံတြင္သာရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

” ဒီသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဆီကို ေတာင္းယူစရာမရွိဘူး။သူမွာလဲ မရွိဘူး။ ဘယ္သူမွလဲ ပိုင္စိုးတာမဟုတ္ဘူး။ သတင္းဟာ သတင္းသမားဘဲ ပိုင္စိုးတယ္။သတင္းပညာဟာလည္း သတင္းသမားဘဲပိုင္စိုးတယ္။အဲ့ဒိအတြက္ ဒို႔လြတ္လပ္ခြင့္က ဒို႔မွာဘဲရွိတယ္”ဟု ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရလာသည့္ အတိုင္းအတာသည္ အထိုက္အေလွ်ာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္မဲ့မႈ ႏွင့္ ကာကြယ္ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းပါးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၄င္းက “ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔” အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရလာတ့ဲ အတုိင္းအတာအရ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားဟာ အကာအကြယ္မ့ဲမႈေတြ၊ ကာကြယ္ခုခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အေျခအေနေတြ ကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ အေျခအေနဟာ သတင္းသမားေတြ အကာအကြယ္မ့ဲေန တယ္လုိ႔ ေျပာျပပါရေစ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ “ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔” အခမ္းအနား ေခတၱရပ္နားစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္သတင္းသမားမ်ားသည္ အကာအကြယ္မ့ဲေနျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္မဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ တရားစြဲခံေနရျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာကာ သတင္းေရးသားရာ၌ လိမ္မာပါးနက္စြာေရးသားရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းေရးသာရာ၌ မည္သူ႔ကိုမွ်အငဲ့ကြက္ဘဲ သတင္းကိုသတင္းလိုျမင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

” ဒို႔မဟုတ္လုပ္ရင္ သူ႔ဥပေဒနဲ႔ၿငိရင္ ဒို႔ခံရမယ္။ဥပေဒကို ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန သတင္းကိုလိမ္လိမ္မာမာေရးတက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွလဲမငဲ့ဘူး။သတင္းကို သတင္းလိုျမင္တယ္”ဟု ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းလြတ္လပ္ျခင္း၊မလြတ္လပ္ျခင္းသည္ အစိုးရထံ၌မရွိ သတင္းမီဒီယာသမားအေပၚတြင္သာမူတည္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္အကာအကြယ္မဲ့ေနမႈသာရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

”သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ အဘ နားလည္သလိုေျပာရရင္ ဒို႔အေပၚမွာဘဲ မူတည္တယ္။သတင္းလြတ္လပ္တယ္။ မလြတ္လပ္ဘူး။ဒို႔သတင္းသမားေတြအေပၚဘဲ မူတည္တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစိုးရထံအပါအဝင္မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဆို ပိုင္စိုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သတင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရထံေတာင္းယူစရာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းသမားမ်ားထံတြင္သာရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

” ဒီသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဆီကို ေတာင္းယူစရာမရွိဘူး။သူမွာလဲ မရွိဘူး။ ဘယ္သူမွလဲ ပိုင္စိုးတာမဟုတ္ဘူး။ သတင္းဟာ သတင္းသမားဘဲ ပိုင္စိုးတယ္။သတင္းပညာဟာလည္း သတင္းသမားဘဲပိုင္စိုးတယ္။အဲ့ဒိအတြက္ ဒို႔လြတ္လပ္ခြင့္က ဒို႔မွာဘဲရွိတယ္”ဟု ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရလာသည့္ အတိုင္းအတာသည္ အထိုက္အေလွ်ာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္မဲ့မႈ ႏွင့္ ကာကြယ္ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းပါးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၄င္းက “ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔” အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရလာတ့ဲ အတုိင္းအတာအရ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားဟာ အကာအကြယ္မ့ဲမႈေတြ၊ ကာကြယ္ခုခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အေျခအေနေတြ ကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔ အေျခအေနဟာ သတင္းသမားေတြ အကာအကြယ္မ့ဲေန တယ္လုိ႔ ေျပာျပပါရေစ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ “ကမၻာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔” အခမ္းအနား ေခတၱရပ္နားစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠဌ ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္သတင္းသမားမ်ားသည္ အကာအကြယ္မ့ဲေနျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္မဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ တရားစြဲခံေနရျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာကာ သတင္းေရးသားရာ၌ လိမ္မာပါးနက္စြာေရးသားရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းေရးသာရာ၌ မည္သူ႔ကိုမွ်အငဲ့ကြက္ဘဲ သတင္းကိုသတင္းလိုျမင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

” ဒို႔မဟုတ္လုပ္ရင္ သူ႔ဥပေဒနဲ႔ၿငိရင္ ဒို႔ခံရမယ္။ဥပေဒကို ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန သတင္းကိုလိမ္လိမ္မာမာေရးတက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွလဲမငဲ့ဘူး။သတင္းကို သတင္းလိုျမင္တယ္”ဟု ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply