မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာ

0
185

ေမ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ကမ႓ာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (World Press Freedom Day) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (World Press Freedom Day) အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကလည္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထဲမွာ (ေထာင္ထဲမွာ) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့တုန္းက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တာရွိတယ္။ စိတ္တူကိုယ္တူႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ဟင္းမလိုဘူး သတင္းသာလိုတယ္ဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က ရရွိလာသည့္သတင္းမ်ားကို လက္ေရးျဖင့္ေရး၍ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ တိုက္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ျဖန္႔ေဝမႈကို မိသြားကာ ေထာင္ခ်ခံရေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္ ။

“သတင္းေတြလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းပိုင္ခြင့္ ျပည္သူေတြသတင္းရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို အရင္က ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေဖျမင့္ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာတာပဲ။ ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာသိေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚတရားစြဲထားသည့္အမႈေပါင္း ၃၁ မႈရွိၿပီး သတင္းသမား ၄၇ ဦးတရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ အသံ က သိရသည္ ။

ေမ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ကမ႓ာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (World Press Freedom Day) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (World Press Freedom Day) အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကလည္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

“မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထဲမွာ (ေထာင္ထဲမွာ) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့တုန္းက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တာရွိတယ္။ စိတ္တူကိုယ္တူႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ဟင္းမလိုဘူး သတင္းသာလိုတယ္ဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က ရရွိလာသည့္သတင္းမ်ားကို လက္ေရးျဖင့္ေရး၍ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ တိုက္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ျဖန္႔ေဝမႈကို မိသြားကာ ေထာင္ခ်ခံရေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္ ။

“သတင္းေတြလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းပိုင္ခြင့္ ျပည္သူေတြသတင္းရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို အရင္က ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေဖျမင့္ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာတာပဲ။ ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာသိေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚတရားစြဲထားသည့္အမႈေပါင္း ၃၁ မႈရွိၿပီး သတင္းသမား ၄၇ ဦးတရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ အသံ က သိရသည္ ။

Leave a Reply