ေရႊျပည္သာ အမ်ဳိးသားေရးညီအစ္ကိုမ်ား၏ ဝက္သားစား ပြဲေတာ္က်င္းပ

0
217

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာ္ဝင္လမ္း ရွိ ရတနာဃရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဝက္သားစားပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသားေရးညီအကိုေမာင္ႏွစ္မေတြ စုစည္းညီညႊတ္မႈရွိေအာင္ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ၾသဝါဒခံရင္းပါ၊ဝက္သားနဲ႔ဆြမ္းကပ္တယ္။ လာတဲ့သူေတြ ဧည့္ခံၿပီး မိတ္ဆံုစားတယ္။ ဒါပါဘဲ’ဟု ဦးေဆာင္က်င္းပ ပါဝင္သူဦးေအာင္ၾကည္မိုး(ခ)ဦးေက်ာ္မွေျပာသည္။

အဆိုပါ ၀က္သားစား ပြဲေတာ္တြင္ အျခားဘာသာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီ အသင္းအဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္တို႕အားထိခိုက္နစ္နာေစေသာေၾကာင္းမ်ားမပါရွိ ေၾကာင္း၊ မိတ္ဆံုစားပြဲ တခုသာျဖစ္ၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ကာၾသဝါဒ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေရႊျပည္သာအမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးတင္လိႈင္မွ ဆိုသည္။

အဆိုုပါအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕မွျပဳလုပ္ေသာဝက္သားစားပြဲေတာ္သို႕ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္(မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအဆိုျပဳသူ)၊ကိုသက္မ်ိဳးဦး၊ေရွ႕ေနႀကီးဦးေအးပိုင္၊ဦးေဇာ္ဝင္း(ဥကၠလာပမင္းႀကီး)၊တို႕မွအမ်ိဳးသားေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္းႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွတေရာက္သူ (၂၀၀)ဦးခန္႕ရွိၿပီးညေန ၃နာရီ ၃၀မိနစ္တြင္ၿပီးဆံုးေၾကာင္းသိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာ္ဝင္လမ္း ရွိ ရတနာဃရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဝက္သားစားပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“အမ်ိဳးသားေရးညီအကိုေမာင္ႏွစ္မေတြ စုစည္းညီညႊတ္မႈရွိေအာင္ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ၾသဝါဒခံရင္းပါ၊ဝက္သားနဲ႔ဆြမ္းကပ္တယ္။ လာတဲ့သူေတြ ဧည့္ခံၿပီး မိတ္ဆံုစားတယ္။ ဒါပါဘဲ’ဟု ဦးေဆာင္က်င္းပ ပါဝင္သူဦးေအာင္ၾကည္မိုး(ခ)ဦးေက်ာ္မွေျပာသည္။

အဆိုပါ ၀က္သားစား ပြဲေတာ္တြင္ အျခားဘာသာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီ အသင္းအဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္တို႕အားထိခိုက္နစ္နာေစေသာေၾကာင္းမ်ားမပါရွိ ေၾကာင္း၊ မိတ္ဆံုစားပြဲ တခုသာျဖစ္ၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ကာၾသဝါဒ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေရႊျပည္သာအမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးတင္လိႈင္မွ ဆိုသည္။

အဆိုုပါအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕မွျပဳလုပ္ေသာဝက္သားစားပြဲေတာ္သို႕ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္(မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအဆိုျပဳသူ)၊ကိုသက္မ်ိဳးဦး၊ေရွ႕ေနႀကီးဦးေအးပိုင္၊ဦးေဇာ္ဝင္း(ဥကၠလာပမင္းႀကီး)၊တို႕မွအမ်ိဳးသားေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္းႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွတေရာက္သူ (၂၀၀)ဦးခန္႕ရွိၿပီးညေန ၃နာရီ ၃၀မိနစ္တြင္ၿပီးဆံုးေၾကာင္းသိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္

Leave a Reply