မုတ္သုန္ဝင္ေရာက္မည့္အခ်ိန္ထိ ေရကိုေႁခြတာေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္

0
136

ေမ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မိုးရာသီ မုတ္သုန္ဝင္လာမည့္အခ်ိန္ထိ ေရကိုေႁခြတာသံုးစြဲေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ မုတ္သုန္ဝင္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ မုတ္သုန္ဝင္ခ်ိန္သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေန႔လိုတဲ့ ဓာတ္အားရဖို႔အတြက္ ေရေတြအကုန္ထုတ္ၿပီး တာဘိုင္ေတြလည္လိုက္မယ္ ရတယ္ ။ေနာက္ေန႔က်ရင္ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲ့ဒါကို ေခြ်တာၿပီးေတာ့ မွ်ၿပီးသံုးေနရတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဆည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရအမွတ္ ၁၄ ေပခန္႔ ေလ်ာ့က်မႈရွိေနၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေနပူျပင္းသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပိုမိုသံုးစြဲမႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဓာတ္အားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္ ။ အခုလို ဒီႏွစ္မွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ႀကံဳေနရတဲ့ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မလံုေလာက္မႈအတြက္ ျပည္သူလူထုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံု (၂၈) ရံု ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စက္ရံု (၁) ရံုရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မိုးရာသီ မုတ္သုန္ဝင္လာမည့္အခ်ိန္ထိ ေရကိုေႁခြတာသံုးစြဲေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ မုတ္သုန္ဝင္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ မုတ္သုန္ဝင္ခ်ိန္သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေန႔လိုတဲ့ ဓာတ္အားရဖို႔အတြက္ ေရေတြအကုန္ထုတ္ၿပီး တာဘိုင္ေတြလည္လိုက္မယ္ ရတယ္ ။ေနာက္ေန႔က်ရင္ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲ့ဒါကို ေခြ်တာၿပီးေတာ့ မွ်ၿပီးသံုးေနရတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဆည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရအမွတ္ ၁၄ ေပခန္႔ ေလ်ာ့က်မႈရွိေနၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေနပူျပင္းသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပိုမိုသံုးစြဲမႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဓာတ္အားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္ ။ အခုလို ဒီႏွစ္မွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ႀကံဳေနရတဲ့ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မလံုေလာက္မႈအတြက္ ျပည္သူလူထုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံု (၂၈) ရံု ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စက္ရံု (၁) ရံုရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply