မႏၱေလးရွိ အလံုပိတ္တဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးယူသြားမည္

0
187

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔ က သိရသည္။

အလံုပိတ္တဲမ်ားကို အေရးယူရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန စသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အလံုပိတ္တဲေတြကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳမထားဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးယူမႈေတြလုပ္သြားမယ္။ ဒီလိုအေရး ယူတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သတင္းေပးကူညီမႈကလည္း အေရးႀကီး ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔က စားေသာက္ဆိုင္ ၊ အေအးဆိုင္ (၁၃)ေနရာ ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသည့္ (၉) ေနရာ ဖမ္းစီးရမိခဲ့ သည္။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန က စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့ကာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မဖ်က္သိမ္းပါက ႒ာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည့္ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသူမ်ားကို စည္ပင္သာယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးကာ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ူးလြန္သူမ်ားကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔ က သိရသည္။

အလံုပိတ္တဲမ်ားကို အေရးယူရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန စသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အလံုပိတ္တဲေတြကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳမထားဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးယူမႈေတြလုပ္သြားမယ္။ ဒီလိုအေရး ယူတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သတင္းေပးကူညီမႈကလည္း အေရးႀကီး ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔က စားေသာက္ဆိုင္ ၊ အေအးဆိုင္ (၁၃)ေနရာ ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသည့္ (၉) ေနရာ ဖမ္းစီးရမိခဲ့ သည္။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန က စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့ကာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မဖ်က္သိမ္းပါက ႒ာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည့္ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသူမ်ားကို စည္ပင္သာယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးကာ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ူးလြန္သူမ်ားကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply