ၿပီးစလြယ္ေျဖၾကားမႈမ်ား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးက႑ ေမွးမိွန္သြားႏိုင္ ဟု ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သတိေပး

0
134

ေမ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္း မႈမ်ားအား ေျဖၾကားရာတြင္ ၿပီးစလြယ္ေျဖၾကားမႈမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မန္တံုမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားေစလႊတ္သည့္ အခါ ေဆးပင္စင္ ယူခါနီး ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ လုပ္သက္ျပည့္ ပင္စင္ ယူခါနီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္း တစ္စံုတရာေၾကာင့္ ဌာနျပစ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းေစလႊတ္ျခင္းတု႔ိမွာ အစဥ္အလာ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္အား သိရွိလိုျခင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းသည့္ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားမ်ားအား ေဆးပင္စင္ယူခါနီး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ယူခါနီး၀န္ထမ္းမ်ား၊ဌာန၏ ျပစ္ခ်က္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက နို္င္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ၏ ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ေဒၚနန္းမိုး က “ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္က ေျဖသြား အကုန္လံုးအေကာင္းေတြပါပဲ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ တကယ့္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေန မွာ ကၽြန္မ မဲဆႏၵနယ္ မွာ တခုမွ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေတြကို ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ဆင့္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ မူ၀ါဒေတြ အေပၚမွာ ေျဖၾကားတာမ်ိဳး ကိုပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာမွ အေျဖမပါပါဘူး။ ကၽြန္မလိုခ်င္တဲ့ အေျဖမပါပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈအေပၚ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းမွ ၎တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာန ေပါင္းစံု ကတဆင့္ ရရွိတဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ေျဖၾကား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခုခ်င္းတူညီတာ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ နို္င္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊နိုင္ငံ့၀န္ထမ္း နည္းဥပေဒ၊အဲ့ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ ရြက္ၾကရပါတယ္”ဟု ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းသည္ ၎ တို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေနအထား၏ အျဖစ္မွန္အေပၚ အေျခခံ၍ ေမးျမန္း ထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖၾကားရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေနအထားအမွန္အား တင္ျပရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဒီလို လာေျဖရံုနဲ႔ ၿပီးစတမ္းဆိုရင္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အျပန္အလွန္ထိမ္းေက်ာင္းေရးဆိုတဲ့ အခန္းက႑ ကလည္း ေမွးမွန္သြားနုိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လာေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ထိထိမိမိနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားအမွန္္ကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္း မႈမ်ားအား ေျဖၾကားရာတြင္ ၿပီးစလြယ္ေျဖၾကားမႈမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မန္တံုမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားေစလႊတ္သည့္ အခါ ေဆးပင္စင္ ယူခါနီး ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ လုပ္သက္ျပည့္ ပင္စင္ ယူခါနီး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္း တစ္စံုတရာေၾကာင့္ ဌာနျပစ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ထမ္းေစလႊတ္ျခင္းတု႔ိမွာ အစဥ္အလာ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္အား သိရွိလိုျခင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းသည့္ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားမ်ားအား ေဆးပင္စင္ယူခါနီး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ယူခါနီး၀န္ထမ္းမ်ား၊ဌာန၏ ျပစ္ခ်က္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက နို္င္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ၏ ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ေဒၚနန္းမိုး က “ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္က ေျဖသြား အကုန္လံုးအေကာင္းေတြပါပဲ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ တကယ့္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေန မွာ ကၽြန္မ မဲဆႏၵနယ္ မွာ တခုမွ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေတြကို ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ဆင့္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ မူ၀ါဒေတြ အေပၚမွာ ေျဖၾကားတာမ်ိဳး ကိုပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာမွ အေျဖမပါပါဘူး။ ကၽြန္မလိုခ်င္တဲ့ အေျဖမပါပါဘူး”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈအေပၚ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းမွ ၎တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာန ေပါင္းစံု ကတဆင့္ ရရွိတဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ေျဖၾကား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခုခ်င္းတူညီတာ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ နို္င္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊နိုင္ငံ့၀န္ထမ္း နည္းဥပေဒ၊အဲ့ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ ရြက္ၾကရပါတယ္”ဟု ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းသည္ ၎ တို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေနအထား၏ အျဖစ္မွန္အေပၚ အေျခခံ၍ ေမးျမန္း ထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖၾကားရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေနအထားအမွန္အား တင္ျပရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဒီလို လာေျဖရံုနဲ႔ ၿပီးစတမ္းဆိုရင္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အျပန္အလွန္ထိမ္းေက်ာင္းေရးဆိုတဲ့ အခန္းက႑ ကလည္း ေမွးမွန္သြားနုိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လာေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ထိထိမိမိနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားအမွန္္ကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply