မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခင္လကထက္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား တုိး၍ေလွ်ာ့ခ်မည္

0
136

ေမ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္လ (ဧၿပီလ) ကထက္ ယခုလ (ေမလ) တြင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ထပ္မံတိုး၍ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) က သိရသည္ ။

ဧၿပီလထဲက တစ္တိုင္းလံုးအတိုင္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲသည့္ပမာဏ (၆၀၀) မဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ဓါတ္အားေပးေဝမႈကို (၉၁) မဂၢါဝပ္ အထိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ ။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ညႊန္ၾကားတာရွိတယ္ ။ လာမယ့္ဇြန္လမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ရႏိုင္မယ့္ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ယခုလ ေမလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေဝမႈကို အျမင့္ဆံုး (၂၁၆) မဂၢါ၀ပ္အထိထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲမူပမာဏမွာ(၃၆၀၀)မဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိၿပီး ေမလတြင္အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏမွာ (၃၂၉၅) မဂၢါဝပ္သာ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္ လိုအပ္လာမည့္ လ်ွပ္စစ္ ပမာဏစုစုေပါင္းအတြက္ ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC) က ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မႏၲေလးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) က ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ESE(လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း/က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ျပည္နယ္မ်ား) က ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဓာတ္အားေလ်ွာ႔ခ်ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နံနက္ (၆) နာရီ ကေန ညေန (၆) နာရီအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္းအလွည့္က်စနစ္ျဖင့္လ်ွပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ညေန ၅နာရီ ကေန (၁၁) နာရီအထိ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

မိုးရာသီ မုတ္သုန္ဝင္လာမည့္အခ်ိန္ထိ ေရကိုေႁခြတာသံုးစြဲေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ မုတ္သုန္ဝင္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ မုတ္သုန္ဝင္ခ်ိန္သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဆည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရအမွတ္ ၁၄ ေပခန္႔ ေလ်ာ့က်မႈရွိေနၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေနပူျပင္းသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပိုမိုသံုးစြဲမႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္လ (ဧၿပီလ) ကထက္ ယခုလ (ေမလ) တြင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ထပ္မံတိုး၍ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) က သိရသည္ ။

ဧၿပီလထဲက တစ္တိုင္းလံုးအတိုင္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲသည့္ပမာဏ (၆၀၀) မဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ဓါတ္အားေပးေဝမႈကို (၉၁) မဂၢါဝပ္ အထိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ ။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ညႊန္ၾကားတာရွိတယ္ ။ လာမယ့္ဇြန္လမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ရႏိုင္မယ့္ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ယခုလ ေမလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေဝမႈကို အျမင့္ဆံုး (၂၁၆) မဂၢါ၀ပ္အထိထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲမူပမာဏမွာ(၃၆၀၀)မဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိၿပီး ေမလတြင္အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏမွာ (၃၂၉၅) မဂၢါဝပ္သာ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္ လိုအပ္လာမည့္ လ်ွပ္စစ္ ပမာဏစုစုေပါင္းအတြက္ ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC) က ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မႏၲေလးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MESC) က ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ESE(လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း/က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ျပည္နယ္မ်ား) က ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဓာတ္အားေလ်ွာ႔ခ်ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နံနက္ (၆) နာရီ ကေန ညေန (၆) နာရီအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္းအလွည့္က်စနစ္ျဖင့္လ်ွပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ညေန ၅နာရီ ကေန (၁၁) နာရီအထိ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

မိုးရာသီ မုတ္သုန္ဝင္လာမည့္အခ်ိန္ထိ ေရကိုေႁခြတာသံုးစြဲေနရသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ မုတ္သုန္ဝင္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ မုတ္သုန္ဝင္ခ်ိန္သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဆည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရအမွတ္ ၁၄ ေပခန္႔ ေလ်ာ့က်မႈရွိေနၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေနပူျပင္းသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပိုမိုသံုးစြဲမႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply