အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကားမိန္းကေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္သူအား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီး

0
157

 

 

ေမ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္တြင္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကားသူ မိန္းကေလးအဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၌ က်ဴးလြန္သူအား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကားသူ မိန္းကေလးသည္ ၄င္း၏ ဖခင္အား သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္က်င္းရဲစခန္း က သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးသည္ ၄င္း၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေရခ်ိဳးေနသည့္ ေရကန္သို႔ လိုက္သြားစဥ္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး (၃၇) ႏွစ္ ၏ ေနအိမ္ အေရွ႕အေရာက္တြင္ ဗြီဒီယိုၾကည့္ရန္ လက္ကိုင္ဖုန္းအားျပ၍ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္ ။

ထို႔ေနာက္ ေနအိမ္အေပၚထပ္အေရာက္တြင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးအား သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းအရသိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ကလည္း အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးအား ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး က ထပ္မံသားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳက်င့္ခံရသူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူက တိုင္တန္းသည့္အတြက္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုးအား သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၈၂/၂၀၁၉ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆/၃၆၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္တြင္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကားသူ မိန္းကေလးအဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၌ က်ဴးလြန္သူအား အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကားသူ မိန္းကေလးသည္ ၄င္း၏ ဖခင္အား သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္က်င္းရဲစခန္း က သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးသည္ ၄င္း၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေရခ်ိဳးေနသည့္ ေရကန္သို႔ လိုက္သြားစဥ္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး (၃၇) ႏွစ္ ၏ ေနအိမ္ အေရွ႕အေရာက္တြင္ ဗြီဒီယိုၾကည့္ရန္ လက္ကိုင္ဖုန္းအားျပ၍ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္ ။

ထို႔ေနာက္ ေနအိမ္အေပၚထပ္အေရာက္တြင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး က အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးအား သားမယားအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းအရသိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ကလည္း အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ ဆြံ႕အနားမၾကား မိန္းကေလးအား ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုး က ထပ္မံသားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳက်င့္ခံရသူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူက တိုင္တန္းသည့္အတြက္ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ခ) ေမာင္စိုးအား သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၈၂/၂၀၁၉ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆/၃၆၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply