ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္

0
95

အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစု (ရန္ကုန္ )မွ က်င္းပသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို
ယေန႔ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရိွ
ေရခဲဆိုင္ကားမွတ္တိုင္မွ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအထိ စီတန္းလွည့္လည္၍
အဆိုပါေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw – Ye Myo Khant / MPA

အမ်ိဳးသားေရးတပ္ေပါင္းစု (ရန္ကုန္ )မွ က်င္းပသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို
ယေန႔ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရိွ
ေရခဲဆိုင္ကားမွတ္တိုင္မွ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအထိ စီတန္းလွည့္လည္၍
အဆိုပါေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw – Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply