ေဆး​ေျခာက္​ႏြယ္​ဝင္​ ​ေလ်ာ္​ပင္​မ်ားစိုက္​ပ်ိဳးခဲ့သူခ်ဳပ္​ရက္​ရမန္ယူ

0
108

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဆးေျခာက္ႏြယ္ဝင္ ေလ်ာ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သူ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. John Fresric Todorokiႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္
ဦးရိႈင္းလတ္ႏွင့္ မရႊန္းလဲ့ျမတ္ႏိုးတို႔ကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရာ ယေန႔ ေမလ ၇ ရက္ေန ့မြန္းလႊဲပိုင္းက 
ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ကို ငါန္းဖြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရယူခဲ့ၿပီး တရားရံုးက ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ထားခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

Photo – Min Sit Naing / MPA

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဆးေျခာက္ႏြယ္ဝင္ ေလ်ာ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သူ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Mr. John Fresric Todorokiႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ဦးရိႈင္းလတ္ႏွင့္ မရႊန္းလဲ့ျမတ္ႏိုးတို႔ကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရာ ယေန႔ ေမလ ၇ ရက္ေန ့မြန္းလႊဲပိုင္းက 
ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ကို ငါန္းဖြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရယူခဲ့ၿပီး တရားရံုးက ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ထားခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

Photo – Min Sit Naing / MPA

Leave a Reply