မႏၱေလးတြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္အားတိုးၿပီး လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိ

0
87

ေမ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဒုစရိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အင္အားတိုး၍ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ လကုန္ပိုင္း ႏွင့္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ကားျဖင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားအ ဓားျဖင့္ခုတ္ျခင္း ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ လက္နက္ျဖင့္ရန္ရွာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ ။

“အင္အားတိုးဆိုတာကေတာ့ နဂိုအတိုင္းပဲ ရွိတဲ့အတိုင္းပဲ သီးသန္႔ႀကီး ထပ္ၿပီးေတာ့ အင္အားတိုးဖို႔မရွိဘူး ။ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အင္အားအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ။ အခုဆိုလည္း ေန႔ခင္းလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္။ ညအခ်ိန္လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္။ ညည့္ဦးပိုင္း ညည့္နက္ပိုင္း ဒီလိုေဆာင္ရြက္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွည့္ကင္းပတ္ကင္း ပံုမွန္လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းအခ်ိန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုင္ကယ္စီး၍ လမ္းေပၚသြားလာေနသူမ်ားကို ကားတစ္စီးျဖင့္ပတ္၍ ဓားျဖင့္လုိက္ခုတ္မႈ မွ တရားခံအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ၿမိဳ႕ (safe city) ျဖစ္ေရးအတြက္ ဉာဏ္ရည္တုနည္းပညာ (Artificial Intelligence) ပါ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လ ထဲတြင္ ဟြာေဝး ကုမၼဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္။

ေမ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဒုစရိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အင္အားတိုး၍ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ လကုန္ပိုင္း ႏွင့္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ ကားျဖင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားအ ဓားျဖင့္ခုတ္ျခင္း ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ လက္နက္ျဖင့္ရန္ရွာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ ။

“အင္အားတိုးဆိုတာကေတာ့ နဂိုအတိုင္းပဲ ရွိတဲ့အတိုင္းပဲ သီးသန္႔ႀကီး ထပ္ၿပီးေတာ့ အင္အားတိုးဖို႔မရွိဘူး ။ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အင္အားအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ။ အခုဆိုလည္း ေန႔ခင္းလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္။ ညအခ်ိန္လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္။ ညည့္ဦးပိုင္း ညည့္နက္ပိုင္း ဒီလိုေဆာင္ရြက္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွည့္ကင္းပတ္ကင္း ပံုမွန္လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းအခ်ိန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုင္ကယ္စီး၍ လမ္းေပၚသြားလာေနသူမ်ားကို ကားတစ္စီးျဖင့္ပတ္၍ ဓားျဖင့္လုိက္ခုတ္မႈ မွ တရားခံအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ၿမိဳ႕ (safe city) ျဖစ္ေရးအတြက္ ဉာဏ္ရည္တုနည္းပညာ (Artificial Intelligence) ပါ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လ ထဲတြင္ ဟြာေဝး ကုမၼဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္။

Leave a Reply