လူမႈကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကေန အဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕အ၀တ္မဲ့ပံုေတြျဖန္႔တာနဲ႔ လူမျမင္အပ္တဲ့ပံုေတြခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျဖန္႔တာတို႔ကို ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္ေတြလို႔ စင္ကာပူသတ္မွတ္

0
108

ေမ ၇
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ အဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕အ၀တ္မဲ့ပံုေတြကို ျဖန္႔ေ၀တာနဲ႔ လူမျမင္အပ္တဲ့ပံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျဖန္႔ေ၀တာေတြကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းကေန လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားတာေတြကို အေရးယူတဲ့ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာပါတယ္။

အဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕အ၀တ္မဲ့ပံုေတြကိုျဖန္႔ေ၀တာဟာ နည္းပညာေတြတိုးတက္လာၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေတြေခတ္စားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ကမာၻလံုးေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလုပ္ရပ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းေနၾကပါတယ္။

ျဖန္႔ေ၀တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖန္႔မယ္လို႔ၿခိမ္းေျခာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ခဲ့ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ေငြနဲ႔ ႀကိမ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ကို စင္ကာပူလႊတ္ေတာ္က တနလၤာေန႔မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

“မိေမြးတိုင္းဖေမြးတိုင္းပံုေတြကို လူမႈကြန္ရက္ေနရာစံုမွာေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ လိုက္ဖ်က္လို႔ လံုး၀မရႏုိင္တဲ့အထိျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီပံုေတြေၾကာင့္ ခံရသူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးႏိုင္တယ္”လို႔ စင္ကာပူတရားေရးနဲ႔ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေက႐ွန္မူဂန္ကေျပာပါတယ္။

လူမျမင္အပ္တဲ့ပံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျဖန္႔ေ၀ရင္ေတာ့ ေထာင္တစ္ႏွစ္အထိက်ႏုိင္တာနဲ႔ ဒဏ္ေငြေပးရမွာတို႔႐ွိပါတယ္။

တကယ္လို႔ က်ဴးလြန္ခံရသူဟာ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္ ၂ႏွစ္က်ခံရႏုိင္ၿပီး ေငြဒဏ္(ဒါမွမဟုတ္)ႀကိမ္ဒဏ္လည္းခံရမွာပါ။

အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြဟာ စင္ကာပူျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မေတြကိုေျပာင္းလဲမႈေတြထဲက တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

တျခားအစီအမံေတြမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္႐ွင္ခ်င္းအလိုမတူဘဲဆက္ဆံတာကို ဥပေဒပလုပ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တာ၊ ကေလးလိင္အဂၤါတုေတြကိုပိတ္ပင္တာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေသေၾကာင္းႀကံတာတို႔ကို တရားမ၀င္လုပ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တာတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

စင္ကာပူရဲ႕ႏွစ္ ၁၅၀ နီးပါးၾကာေနတဲ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မေတြဟာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြဆီကေန ဆက္ခံခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ အျပည့္အ၀ျပန္သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

Source-AFP

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Instagram

ေမ ၇ 
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ အဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕အ၀တ္မဲ့ပံုေတြကို ျဖန္႔ေ၀တာနဲ႔ လူမျမင္အပ္တဲ့ပံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျဖန္႔ေ၀တာေတြကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းကေန လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားတာေတြကို အေရးယူတဲ့ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာပါတယ္။

အဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕အ၀တ္မဲ့ပံုေတြကိုျဖန္႔ေ၀တာဟာ နည္းပညာေတြတိုးတက္လာၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေတြေခတ္စားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ကမာၻလံုးေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလုပ္ရပ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းေနၾကပါတယ္။

ျဖန္႔ေ၀တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖန္႔မယ္လို႔ၿခိမ္းေျခာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ခဲ့ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ေငြနဲ႔ ႀကိမ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခံရႏိုင္တဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ကို စင္ကာပူလႊတ္ေတာ္က တနလၤာေန႔မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

“မိေမြးတိုင္းဖေမြးတိုင္းပံုေတြကို လူမႈကြန္ရက္ေနရာစံုမွာေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ လိုက္ဖ်က္လို႔ လံုး၀မရႏုိင္တဲ့အထိျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီပံုေတြေၾကာင့္ ခံရသူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးႏိုင္တယ္”လို႔ စင္ကာပူတရားေရးနဲ႔ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေက႐ွန္မူဂန္ကေျပာပါတယ္။

လူမျမင္အပ္တဲ့ပံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျဖန္႔ေ၀ရင္ေတာ့ ေထာင္တစ္ႏွစ္အထိက်ႏုိင္တာနဲ႔ ဒဏ္ေငြေပးရမွာတို႔႐ွိပါတယ္။

တကယ္လို႔ က်ဴးလြန္ခံရသူဟာ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေထာင္ ၂ႏွစ္က်ခံရႏုိင္ၿပီး ေငြဒဏ္(ဒါမွမဟုတ္)ႀကိမ္ဒဏ္လည္းခံရမွာပါ။

အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြဟာ စင္ကာပူျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မေတြကိုေျပာင္းလဲမႈေတြထဲက တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

တျခားအစီအမံေတြမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္႐ွင္ခ်င္းအလိုမတူဘဲဆက္ဆံတာကို ဥပေဒပလုပ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တာ၊ ကေလးလိင္အဂၤါတုေတြကိုပိတ္ပင္တာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေသေၾကာင္းႀကံတာတို႔ကို တရားမ၀င္လုပ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တာတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

စင္ကာပူရဲ႕ႏွစ္ ၁၅၀ နီးပါးၾကာေနတဲ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မေတြဟာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြဆီကေန ဆက္ခံခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ အျပည့္အ၀ျပန္သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

Source-AFP

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Instagram

Leave a Reply