ေ႐ႊဘိုေထာင္ဆူပူမႈ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္

0
83

ေမလ(၈)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက စတင္ကာ ဆူပူမႈျဖစ္ေနေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္အား ယေန႔ ေမလ(၉)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရဲအင္အား တပ္အင္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူပူမႈအတြင္း အက်ဥ္းသား (၄)ဦး အသက္ဆံုး႐ွံုးၿပီး (၂)ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ေမလ(၈)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက စတင္ကာ ဆူပူမႈျဖစ္ေနေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္အား ယေန႔ ေမလ(၉)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရဲအင္အား တပ္အင္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူပူမႈအတြင္း အက်ဥ္းသား (၄)ဦး အသက္ဆံုး႐ွံုးၿပီး (၂)ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply