တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြင့္မရ

0
157

ေမ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိမရွိ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း မယ္စဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းလင္းလင္း ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က အပြင့္လင္းဆံုးနဲ႔ အရိုးသားဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းေလးတစ္ခုကို ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔ ပဲေမးမယ္။ေမးၿပီးရင္ သိခ်င္တာေလး ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ သိခ်င္လို႔ တိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေမးတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေနၿပီး မေန႔ ညထိ ပါတယ္။ ဒီမနက္က်မွ ကၽြန္ေတာ့္ကို cancel လုပ္လိုက္တယ္ ကၽြန္ေတာက ဒီကိစၥက်ု ညႊန္ခ်ဳပ္ကေန ျပညာ္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးကေနၿပီးေတာ့မွ ခြင့္မျပဳဘူူးေပါ့။စာနဲ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးဖို႔ အတြက္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းျပန္လည္ တင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္”ဟု ဦးသန္းလင္းလင္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းရျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဦးသန္းလင္းလင္း ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းကို ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏အစီအစဥ္ ၅(ခ) တြင္ ပါရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ မပါရွိျခင္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကေျပာသည္။

ေမ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိမရွိ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းအား ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း မယ္စဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းလင္းလင္း ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က အပြင့္လင္းဆံုးနဲ႔ အရိုးသားဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းေလးတစ္ခုကို ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔ ပဲေမးမယ္။ေမးၿပီးရင္ သိခ်င္တာေလး ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ သိခ်င္လို႔ တိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေမးတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေနၿပီး မေန႔ ညထိ ပါတယ္။ ဒီမနက္က်မွ ကၽြန္ေတာ့္ကို cancel လုပ္လိုက္တယ္ ကၽြန္ေတာက ဒီကိစၥက်ု ညႊန္ခ်ဳပ္ကေန ျပညာ္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးကေနၿပီးေတာ့မွ ခြင့္မျပဳဘူူးေပါ့။စာနဲ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးဖို႔ အတြက္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းျပန္လည္ တင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္”ဟု ဦးသန္းလင္းလင္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းရျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဦးသန္းလင္းလင္း ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းကို ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏အစီအစဥ္ ၅(ခ) တြင္ ပါရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ မပါရွိျခင္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကေျပာသည္။

Leave a Reply