အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (မႏၲေလးရံုးခြဲ) ဖြင့္သည့္ေန႔တြင္မွာပင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားမႈရွိ

0
165

ေမ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တမၸဝတီရပ္တြင္ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (မႏၲေလးရံုးခြဲ) ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါရံုးခြဲ ဖြင့္သည့္ေန႔တြင္မွာပင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

လာေရာက္တိုင္ၾကားသည့္ ကိစၥမွာ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား အာရုဏ္ခံဥယ်ာဥ္ေဘးရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ထဲကမွ ကြက္၍ ဖယ္ရွားခံရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ ။

“ေဂါပက ဥကၠ႒ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကြက္ၿပီးဖယ္ရွားတယ္ ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားစြဲပါတယ္ ။တရားစြဲတဲ့အခါမွာ တရားရံုးမွာ အမႈမွန္ေပၚေနတာကို အမွန္တရားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မေပးလို႔ ဒီအဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးရံုးကို လာေရာက္တိုင္ၾကားတာပါ။ အဂတိလိုက္စားထားတာလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း လာတိုင္တာပါ။´´ ဟု လာေရာက္တိုင္ၾကားသူ ဦးေအာင္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

လာေရာက္တိုင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ စာတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မႏၲေလးရံုးခြဲကို ဗဟိုျပဳ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပညာေပးမ်ား၊ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရံုးခြဲ ၊ မႏၲေလးရံုးခဲြ ဟူ၍ ရံုးခြဲႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သန္းျမင့္ ထံက သိရသည္ ။

ေမ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တမၸဝတီရပ္တြင္ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (မႏၲေလးရံုးခြဲ) ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါရံုးခြဲ ဖြင့္သည့္ေန႔တြင္မွာပင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။

လာေရာက္တိုင္ၾကားသည့္ ကိစၥမွာ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား အာရုဏ္ခံဥယ်ာဥ္ေဘးရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ထဲကမွ ကြက္၍ ဖယ္ရွားခံရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ ။

“ေဂါပက ဥကၠ႒ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကြက္ၿပီးဖယ္ရွားတယ္ ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားစြဲပါတယ္ ။တရားစြဲတဲ့အခါမွာ တရားရံုးမွာ အမႈမွန္ေပၚေနတာကို အမွန္တရားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မေပးလို႔ ဒီအဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးရံုးကို လာေရာက္တိုင္ၾကားတာပါ။ အဂတိလိုက္စားထားတာလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း လာတိုင္တာပါ။´´ ဟု လာေရာက္တိုင္ၾကားသူ ဦးေအာင္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

လာေရာက္တိုင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ စာတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မႏၲေလးရံုးခြဲကို ဗဟိုျပဳ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပညာေပးမ်ား၊ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရံုးခြဲ ၊ မႏၲေလးရံုးခဲြ ဟူ၍ ရံုးခြဲႏွစ္ခုဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သန္းျမင့္ ထံက သိရသည္ ။

Leave a Reply