ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုစီမံကိန္း ကားမ်ားကို ေဒသခံမ်ား တားဆီး

0
102

ေမ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စီမံကိန္းမွ ကားမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ တားဆီးရျခင္းသည္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေနသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈျခင္းမရွိပဲ ေတာင္သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံက သိရသည္ ။

“ကုမၸဏီနဲ႔ေတာင္သူ ျဖစ္လည္း ေတာင္သူပဲ တရားစြဲခံေနရတယ္ ။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလည္း လာမၾကည့္ဘူး ။ သူတို႔ေတြ ဆင္းၾကည့္ေအာင္လို႔ ခုလို တားဆီးပိတ္ပင္တာေတြလုပ္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

ေမ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စီမံကိန္းမွ ကားမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုသို႔ တားဆီးရျခင္းသည္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေနသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈျခင္းမရွိပဲ ေတာင္သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံက သိရသည္ ။

“ကုမၸဏီနဲ႔ေတာင္သူ ျဖစ္လည္း ေတာင္သူပဲ တရားစြဲခံေနရတယ္ ။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလည္း လာမၾကည့္ဘူး ။ သူတို႔ေတြ ဆင္းၾကည့္ေအာင္လို႔ ခုလို တားဆီးပိတ္ပင္တာေတြလုပ္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္ ။

ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ာအား စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ၊ ညိွႏိႈင္းစဥ္ကာလ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး စသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္ ။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply