အေဝးသင္စနစ္သစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္

0
63

ေမ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ အေဝးသင္စနစ္သစ္အား အလိုမရွိေၾကာင္း ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ဦးေဆာင္ၿပီး ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေဝးသင္ စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ေမလ Orientation (၅) ရက္ ႏွင့္ စာေမးပြဲမတိုင္မီ အနီးကပ္ (၅) ရက္ တက္ရမည့္ အေျခအေနကို ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလစနစ္သစ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေမလ (၉) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမဂၢ ႏွင့္ ဆရာသမဂၢတို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေတာင္းခံထားသည္။

“ပညာေရးစနစ္ သစ္ကိုေျပာင္းတာေကာင္းပါတယ္ ။ ခုဟာက အလွမ္းက်ယ္ေနတယ္ ။ အလွမ္းက်ယ္ေတာ့ အလယ္မွာ ဟေနတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အဆင္မေျပနိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖဲႀကိဳးနီ သေကၤတနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကန္ပိန္းလုပ္တာပါ။´´ ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) မွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

အေဝးသင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတတ္သည့္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး (၅) ရက္ႏွစ္ခါ ခြဲတက္ရမည္ဆိုပါက အေဆာင္စရိတ္မ်ားကုန္က်ျခင္းနွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၅) ရက္ႏွစ္ခါ ခြဲတက္ရမည့္ အေဝးသင္ စနစ္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွ သမဂၢမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က သိရသည္။

ေမ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ အေဝးသင္စနစ္သစ္အား အလိုမရွိေၾကာင္း ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ဦးေဆာင္ၿပီး ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေဝးသင္ စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ေမလ Orientation (၅) ရက္ ႏွင့္ စာေမးပြဲမတိုင္မီ အနီးကပ္ (၅) ရက္ တက္ရမည့္ အေျခအေနကို ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလစနစ္သစ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေမလ (၉) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမဂၢ ႏွင့္ ဆရာသမဂၢတို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေတာင္းခံထားသည္။

“ပညာေရးစနစ္ သစ္ကိုေျပာင္းတာေကာင္းပါတယ္ ။ ခုဟာက အလွမ္းက်ယ္ေနတယ္ ။ အလွမ္းက်ယ္ေတာ့ အလယ္မွာ ဟေနတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အဆင္မေျပနိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖဲႀကိဳးနီ သေကၤတနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကန္ပိန္းလုပ္တာပါ။´´ ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) မွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

အေဝးသင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတတ္သည့္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး (၅) ရက္ႏွစ္ခါ ခြဲတက္ရမည္ဆိုပါက အေဆာင္စရိတ္မ်ားကုန္က်ျခင္းနွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၅) ရက္ႏွစ္ခါ ခြဲတက္ရမည့္ အေဝးသင္ စနစ္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွ သမဂၢမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က သိရသည္။

Leave a Reply