တပ္မေတာ္မွတရားစြဲထားသည့္ အမႈမ်ားရုပ္သိမ္းေပးရန္ တပ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔

0
150

ေမ ၁၄
ကိုလူသစ္

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္နွင့္သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲထားသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ အမႈမ်ားအားလုံးကိုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းက အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ေရး သားေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ပို႔လိုက္တယ္။မနက္ျဖန္ေလာက္ေတာ့ ေရာက္မွာေပါ့။အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိတ ရားစြဲဆိုမႈဟာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။ေနာက္တစ္ခါ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔တရားစြဲဆိုထား မႈေတြကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ကိုေတာင္းဆိုၿပီး ေပးပုိ႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၃၊၄ရက္ေလာက္ေစာင့္ၾကည့္မွာေပါ့”ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔မႈကို ယေန႔(ေမ ၁၄ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းက ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဒါရိုက္တာမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံ ခ်ပ္အဖြဲ႕၊ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၊RFA သတင္းဌာန၊DGM သတင္းဌာန၊ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္။ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ(အလကၤာၾကယ္)၊ဇြဲအၿငိမ့္အဖြဲ႕တို႔ကို လက္ရွိတရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားမွျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ေပးရန္၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေၾကာင္းႏွင့္ တရားစြဲမႈမ်ားသည္ အေျဖမဟုတ္ဘဲ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟုသြယ္၀ိုက္ေထာက္ ခံရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြ င့္ႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရွိပိုင္ခြင္သည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအ တြက္သာမက တပ္မေတာ္အတြက္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၄င္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အာမခံေပးျခင္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအား လုံးကို အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲထားသည့္ အမႈမ်ားျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိပါက တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Blue Shirt Campaign ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ေမ ၁၄
ကိုလူသစ္

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္နွင့္သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲထားသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ အမႈမ်ားအားလုံးကိုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းက အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ေရး သားေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ပို႔လိုက္တယ္။မနက္ျဖန္ေလာက္ေတာ့ ေရာက္မွာေပါ့။အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိတ ရားစြဲဆိုမႈဟာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။ေနာက္တစ္ခါ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔တရားစြဲဆိုထား မႈေတြကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ကိုေတာင္းဆိုၿပီး ေပးပုိ႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၃၊၄ရက္ေလာက္ေစာင့္ၾကည့္မွာေပါ့”ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔မႈကို ယေန႔(ေမ ၁၄ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းက ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဒါရိုက္တာမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံ ခ်ပ္အဖြဲ႕၊ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၊RFA သတင္းဌာန၊DGM သတင္းဌာန၊ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္။ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ(အလကၤာၾကယ္)၊ဇြဲအၿငိမ့္အဖြဲ႕တို႔ကို လက္ရွိတရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားမွျပန္လည္ရုပ္သိမ္း ေပးရန္၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေၾကာင္းႏွင့္ တရားစြဲမႈမ်ားသည္ အေျဖမဟုတ္ဘဲ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟုသြယ္၀ိုက္ေထာက္ ခံရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြ င့္ႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရွိပိုင္ခြင္သည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအ တြက္သာမက တပ္မေတာ္အတြက္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၄င္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အာမခံေပးျခင္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအား လုံးကို အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္မွတရားစြဲထားသည့္ အမႈမ်ားျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိပါက တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Blue Shirt Campaign ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

Leave a Reply