ကမာၻ႔အနက္ဆံုး မာရီယာနာသမုဒၵရာေခ်ာက္ထဲမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြေတြ႔

0
35

ေမ ၁၄
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ေရေအာက္႐ွာေဖြသူတစ္ေယာက္က လူလိုက္ပါတဲ့ကမာၻ႔အနက္ဆံုးေရငုပ္႐ွာေဖြမႈကို မွတ္တမ္း၀င္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမဲံ သူေရေပၚျပန္တက္လာေတာ့ သတင္းဆိုးတစ္ခုကို သယ္လာပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ သူေရာက္ခဲ့တဲ့သမုဒၵရာရဲ႕ေရအနက္ဆံုးေနရာမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြေတြ႔ခဲ့ရတယ္ဆိုတာပါ။

သမုဒၵရာေတြထဲက ကမာၻ႔အနက္ဆံုးေနရာေတြကိုစာရင္းျပဳစုဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ ဗစ္တာ ဗက္စကိုဗိုက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲက မာရီယာနာသမုဒၵရာေခ်ာက္ရဲ႕ေတာင္ဘက္အစြန္းဆံုးမွာ႐ွိတဲ့ ခ်ယ္လင္ဂ်ာဒိပ္ဆိုတဲ့ေနရာရဲ႕ေအာက္ေျခကိုေရာက္ဖို႔ မီတာ ၁၀၉၂၇ မီတာသြားခဲ့ပါတယ္။

အသြားအျပန္ ၄ နာရီၾကာတဲ့တစ္ေခါက္အပါအ၀င္ ေရေအာက္အနက္ ၁၁ ကီလိုမီတာ (၇မိုင္) နီးနီး သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္သြားခဲ့တဲ့ ဗက္စကုိဗိုဟာ ေရေအာက္ထဲကို တစ္ကုိယ္ေတာ္အနက္ဆံုးငုပ္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္ကို တင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အရင္ဆံုးတင္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္ကေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ဇာတ္ကားဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ ကင္မ႐ြန္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ကမာၻေပၚက သက္႐ွိေတြရဲ႕မူလအစကိုျပႏိုင္မယ့္သက္ေသေတြေပးႏုိင္မယ့္မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၄ စိတ္ကိုေတြ႔ခဲ့တဲ့အျပင္ ဗက္စကိုဗိုဟာ ကမာၻရဲ႕ေရအနက္ဆံုးလို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ေနရာမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြနဲ႔ သၾကားလံုးပတ္တဲ့ပလတ္စတစ္စေတြေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ဗက္စကိုဗိုကေျပာပါတယ္။

ေမ ၁ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ေရငုပ္လုပ္ငန္းရဲ႕အေသးစိတ္ေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြကို တနလၤာေန႔မွာ ပထမဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-CNN
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Photo-Discovery/Five Deeps Expedition
ပံုစာ- မာရီယာနာသမုဒၵရာေခ်ာက္ကို ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔႐ွိခဲ့သည့္ ဒြန္ ေ၀ါ့လ္႐ွ္(၀ဲ)က ဗစ္တာ ဗက္စကိုဗို(ယာ)ကို ဂုဏ္ျပဳေနပံု

ေမ ၁၄
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ေရေအာက္႐ွာေဖြသူတစ္ေယာက္က လူလိုက္ပါတဲ့ကမာၻ႔အနက္ဆံုးေရငုပ္႐ွာေဖြမႈကို မွတ္တမ္း၀င္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမဲံ သူေရေပၚျပန္တက္လာေတာ့ သတင္းဆိုးတစ္ခုကို သယ္လာပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ သူေရာက္ခဲ့တဲ့သမုဒၵရာရဲ႕ေရအနက္ဆံုးေနရာမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြေတြ႔ခဲ့ရတယ္ဆိုတာပါ။

သမုဒၵရာေတြထဲက ကမာၻ႔အနက္ဆံုးေနရာေတြကိုစာရင္းျပဳစုဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ ဗစ္တာ ဗက္စကိုဗိုက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲက မာရီယာနာသမုဒၵရာေခ်ာက္ရဲ႕ေတာင္ဘက္အစြန္းဆံုးမွာ႐ွိတဲ့ ခ်ယ္လင္ဂ်ာဒိပ္ဆိုတဲ့ေနရာရဲ႕ေအာက္ေျခကိုေရာက္ဖို႔ မီတာ ၁၀၉၂၇ မီတာသြားခဲ့ပါတယ္။

အသြားအျပန္ ၄ နာရီၾကာတဲ့တစ္ေခါက္အပါအ၀င္ ေရေအာက္အနက္ ၁၁ ကီလိုမီတာ (၇မိုင္) နီးနီး သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္သြားခဲ့တဲ့ ဗက္စကုိဗိုဟာ ေရေအာက္ထဲကို တစ္ကုိယ္ေတာ္အနက္ဆံုးငုပ္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္ကို တင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အရင္ဆံုးတင္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္ကေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ဇာတ္ကားဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ ကင္မ႐ြန္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ကမာၻေပၚက သက္႐ွိေတြရဲ႕မူလအစကိုျပႏိုင္မယ့္သက္ေသေတြေပးႏုိင္မယ့္မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၄ စိတ္ကိုေတြ႔ခဲ့တဲ့အျပင္ ဗက္စကိုဗိုဟာ ကမာၻရဲ႕ေရအနက္ဆံုးလို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ေနရာမွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ေတြနဲ႔ သၾကားလံုးပတ္တဲ့ပလတ္စတစ္စေတြေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ဗက္စကိုဗိုကေျပာပါတယ္။

ေမ ၁ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ေရငုပ္လုပ္ငန္းရဲ႕အေသးစိတ္ေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြကို တနလၤာေန႔မွာ ပထမဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-CNN
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Photo-Discovery/Five Deeps Expedition
ပံုစာ- မာရီယာနာသမုဒၵရာေခ်ာက္ကို ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔႐ွိခဲ့သည့္ ဒြန္ ေ၀ါ့လ္႐ွ္(၀ဲ)က ဗစ္တာ ဗက္စကိုဗို(ယာ)ကို ဂုဏ္ျပဳေနပံု

Leave a Reply